Terug naar Programma's
cube image

STARTERS

Niveau 2

Niveau 2 van het Novakid-programma is ontworpen voor kinderen van 8 tot 9 jaar. Leerlingen leren Engels op een interessante en boeiende manier. Zij voelen zich zelfverzekerd, omdat zij al veel woorden over verschillende onderwerpen en elementaire grammaticale constructies kennen. Zij kunnen eenvoudige gedachten onder woorden brengen, de leraar begrijpen, deelnemen aan elementaire conversatie. Aan het einde van niveau 2 zijn de kinderen klaar voor het Pre-A1-examen (YLE Starters) (luisteren en spreken)

cube image
Communicatievaardigheden
Woordenschat
Grammatica
Lezen

Aan het einde van niveau 2 kunnen de leerlingen:

 • de locatie van voorwerpen bespreken met behulp van verschillende voorzetsels
 • de gevoelens van anderen beschrijven
 • dieren vergelijken en beschrijven
 • tot honderd tellen in het Engels
 • praten over favoriet speelgoed, dieren, bloemen, sport
 • praten over familie
 • praten over hun voorkeuren
 • praten over alledaagse activiteiten (televisiekijken, sport) en hobby's
 • de tijd vertellen
 • praten over favoriete activiteiten in verschillende seizoenen
 • praten over etensvoorkeuren
 • gebeurtenissen in het verleden bespreken met gebruikmaking van was / were
 • vragen en uitleggen hoe je ergens komt

De leerlingen breiden hun woordenschat uit over de volgende onderwerpen:

 • klaslokaal
 • emoties
 • dieren
 • speelgoed
 • sport
 • familie
 • kleuren
 • eten
 • maanden
 • openbare plaatsen
 • huishoudelijke artikelen

De grammatica van niveau 2 (Starters) omvat de volgende definities en structuren:

 • this / these / that / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • de artikelen a / an en meervouden eindigend op -s
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

De leerlingen kunnen letters in lettergrepen zetten en eenvoudige woorden lezen.

Aarzel niet langer!Laat uw kind Engels leren spreken met een native speaker!

Vertrouw ons hierin: onze methodes in combinatie, met de professionele en vriendelijke leraren van Novakid slaan bij iedereen aan!
main image
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.