Terug naar Programma's
cube image

STARTERS

Niveau 2

Niveau 2 van het Novakid-programma is ontworpen voor kinderen van 8 tot 9 jaar. Leerlingen leren Engels op een interessante en boeiende manier. Zij voelen zich zelfverzekerd, omdat zij al veel woorden over verschillende onderwerpen en elementaire grammaticale constructies kennen. Zij kunnen eenvoudige gedachten onder woorden brengen, de leraar begrijpen, deelnemen aan elementaire conversatie. Aan het einde van niveau 2 zijn de kinderen klaar voor het Pre-A1-examen (YLE Starters) (luisteren en spreken)

cube image
Communicatievaardigheden
Woordenschat
Grammatica
Lezen
Communicatievaardigheden
Woordenschat
Grammatica
Lezen
Communicatievaardigheden

Aan het einde van niveau 2 kunnen de leerlingen:

 • de locatie van voorwerpen bespreken met behulp van verschillende voorzetsels
 • de gevoelens van anderen beschrijven
 • dieren vergelijken en beschrijven
 • tot honderd tellen in het Engels
 • praten over favoriet speelgoed, dieren, bloemen, sport
 • praten over familie
 • praten over hun voorkeuren
 • praten over alledaagse activiteiten (televisiekijken, sport) en hobby's
 • de tijd vertellen
 • praten over favoriete activiteiten in verschillende seizoenen
 • praten over etensvoorkeuren
 • gebeurtenissen in het verleden bespreken met gebruikmaking van was / were
 • vragen en uitleggen hoe je ergens komt

De leerlingen breiden hun woordenschat uit over de volgende onderwerpen:

 • klaslokaal
 • emoties
 • dieren
 • speelgoed
 • sport
 • familie
 • kleuren
 • eten
 • maanden
 • openbare plaatsen
 • huishoudelijke artikelen

De grammatica van niveau 2 (Starters) omvat de volgende definities en structuren:

 • this / these / that / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • de artikelen a / an en meervouden eindigend op -s
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

De leerlingen kunnen letters in lettergrepen zetten en eenvoudige woorden lezen.

Aarzel niet langer!Laat uw kind Engels leren spreken met een native speaker!

Vertrouw ons hierin: onze methodes in combinatie, met de professionele en vriendelijke leraren van Novakid slaan bij iedereen aan!
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.