Terug naar Programma's
cube image

STARTERS

Niveau 2

Niveau 2 van het Novakid-programma is ontworpen voor kinderen van 8 tot 9 jaar. Leerlingen leren Engels op een interessante en boeiende manier. Zij voelen zich zelfverzekerd, omdat zij al veel woorden over verschillende onderwerpen en elementaire grammaticale constructies kennen. Zij kunnen eenvoudige gedachten onder woorden brengen, de leraar begrijpen, deelnemen aan elementaire conversatie. Aan het einde van niveau 2 zijn de kinderen klaar voor het Pre-A1-examen (YLE Starters) (luisteren en spreken)

cube image
Communicatievaardigheden
Woordenschat
Grammatica
Lezen

Aan het einde van niveau 2 kunnen de leerlingen:

 • de locatie van voorwerpen bespreken met behulp van verschillende voorzetsels
 • de gevoelens van anderen beschrijven
 • dieren vergelijken en beschrijven
 • tot honderd tellen in het Engels
 • praten over favoriet speelgoed, dieren, bloemen, sport
 • praten over familie
 • praten over hun voorkeuren
 • praten over alledaagse activiteiten (televisiekijken, sport) en hobby's
 • de tijd vertellen
 • praten over favoriete activiteiten in verschillende seizoenen
 • praten over etensvoorkeuren
 • gebeurtenissen in het verleden bespreken met gebruikmaking van was / were
 • vragen en uitleggen hoe je ergens komt

De leerlingen breiden hun woordenschat uit over de volgende onderwerpen:

 • klaslokaal
 • emoties
 • dieren
 • speelgoed
 • sport
 • familie
 • kleuren
 • eten
 • maanden
 • openbare plaatsen
 • huishoudelijke artikelen

De grammatica van niveau 2 (Starters) omvat de volgende definities en structuren:

 • this / these / that / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • de artikelen a / an en meervouden eindigend op -s
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

De leerlingen kunnen letters in lettergrepen zetten en eenvoudige woorden lezen.

Aarzel niet langer!Laat uw kind Engels leren spreken met een native speaker!

Vertrouw ons hierin: onze methodes in combinatie, met de professionele en vriendelijke leraren van Novakid slaan bij iedereen aan!
main image