Contact

Engels voor schoolkinderen

Engels leren is anders dan andere schoolvakken. Het doel is niet om nieuwe kennis te verwerven, maar om te leren communiceren in het Engels. Spreekvaardigheid, en niet de kennis van grammaticale structuren van de taal staan op de voorgrond.
Children

Engels is een hulpmiddel

Engels is een instrument om gedachten en bedoelingen over te brengen; dit is hoe je het lesgeven aan schoolgaande kinderen moet benaderen. Anders dan bij kleuters is het belangrijkste voor hen niet spelen maar leren - een serieuzere houding ten opzichte van het onderwerp. Deze aanpak betekent niet dat zij in een les helemaal geen spelletjes spelen.

Waarom spelenderwijs?

Engelse les voor basisschoolleerlingen moet spelletjes omvatten, maar in het algemeen moet het programma erop gericht zijn kinderen een minimum aan kennis bij te brengen die hen zal helpen in een vreemde taal te communiceren.

Een Engelse les voor schoolkinderen moet er niet uitzien als een typische les met kinderen die aan hun tafel zitten te schrijven en te lezen. Op deze manier georganiseerde lessen zijn saai en wekken geen interesse en verlangen om de taal te leren.

Levend Engels gaat niet over woordenlijsten of grammaticaregels. Het is een andere wereld, met zijn eigen cultuur, tradities en amusement. Om deze te leren kennen, moet je een speciale code beheersen, die je leraar heeft. Elke les zal de leraar zijn geheimen delen door middel van gesprekken en spel - een vorm van communicatie die dicht bij alle kinderen staat.

Banner

Mondeling contact

In het onderwijs aan leerlingen van de basisschool is het belangrijk mondeling contact tot stand te brengen, dat helpt bij de kennismaking, de introductie en de consolidatie van de spraak- en taalstof.

Wanneer de psychologische barrière verdwijnt, een leerling kan luisteren en niet bang is om te spreken, kun je verder gaan. Dan is een leerling klaar om te leren lezen en schrijven.

Prioriteiten stellen

Engelse les op de basisschool is andersom gestructureerd. De leraren zijn er in de eerste plaats op gericht de leerlingen te leren lezen en vervolgens te leren spreken.

Engels op school begint met het leren van het alfabet en niet met het oefenen van live communicatie. Daarom denken kinderen die op school Engels gaan leren dat het moeilijk en saai is.

Bij het verlaten van de basisschool kunnen veel leerlingen die in groep 4 Engels zijn gaan leren en twee keer per week les hebben gehad, niet lezen of spreken en hebben zij geen grammaticale kennis die belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van de spreekvaardigheid.

Veel leerlingen kunnen hun huiswerk niet alleen maken en op vakantie met buitenlanders praten is er niet bij.

Wat houdt Engels voor basisschoolleerlingen bij Novakid in?

1Contact maken

Allereerst is het een rechtstreeks gesprek tussen een leraar en een leerling via een spel dat wordt ondersteund door geluiden, beelden en motorische visualisatie; hierdoor kunnen kinderen belangrijke zinnen beter onthouden en hun woordenschat verbeteren.

Regelmatige herhaling van dergelijke spelletjes met tekenfilms, rijmpjes en liedjes dompelt een kind onder in de taalomgeving om de situaties te begrijpen die bij deze woordenschat passen.

2Alfabet

Het alfabet wordt geïntroduceerd als de leerling de basisvaardigheden al onder de knie heeft. Alles wat een kind heeft geleerd, zal hen helpen het alfabet te leren en in de toekomst leesvaardigheid te ontwikkelen. Met een correct auditief beeld van een woord in gedachten, zal het visuele beeld een sterke klankletterkoppeling oproepen. Ook zal lezen een boeiende bezigheid worden en geen problemen opleveren.

3Visualisatie

De volgende fase is visualisatie en begrip van alles wat geleerd is tijdens de mondelinge communicatie door middel van spelletjes en creatieve taken die zullen helpen bij het verder leren van de Engelse taal.

We willen uw kind horen spreken!

Novakid Online English School biedt videolessen voor beginners en meer gevorderden. Onze leraren zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van conversatievaardigheden. Zij weten hoe zij leerlingen moeten leren communiceren, hoe zij met elke leerling mondeling contact kunnen maken en hoe zij de meest verlegen kinderen op hun gemak kunnen stellen.

Alleen in het Engels!

Novakid heeft geen leraren die de moedertaal van de kinderen spreken zodat de leerlingen wel Engels zullen moeten gebruiken. De sfeer die de leraar in de klas creëert, maakt het mogelijk de capaciteiten van de leerlingen volledig te ontsluiten. Heeft u nog steeds twijfels? Geef u op voor een gratis proefles!

GRATIS PROBERENbanner.onlyEnglishBanner.imageAlt