Engels voor schoolkinderen

Engels leren is anders dan andere schoolvakken. Het doel is niet om nieuwe kennis te verwerven, maar om te leren communiceren in het Engels. Spreekvaardigheid, en niet de kennis van grammaticale structuren van de taal staan op de voorgrond.

main image

Engels is een hulpmiddel

Engels is een instrument om gedachten en bedoelingen over te brengen; dit is hoe je het lesgeven aan schoolgaande kinderen moet benaderen. Anders dan bij kleuters is het belangrijkste voor hen niet spelen maar leren - een serieuzere houding ten opzichte van het onderwerp. Deze aanpak betekent niet dat zij in een les helemaal geen spelletjes spelen.

Waarom spelenderwijs?

Engelse les voor basisschoolleerlingen moet spelletjes omvatten, maar in het algemeen moet het programma erop gericht zijn kinderen een minimum aan kennis bij te brengen die hen zal helpen in een vreemde taal te communiceren.

Een Engelse les voor schoolkinderen moet er niet uitzien als een typische les met kinderen die aan hun tafel zitten te schrijven en te lezen. Op deze manier georganiseerde lessen zijn saai en wekken geen interesse en verlangen om de taal te leren.

Levend Engels gaat niet over woordenlijsten of grammaticaregels. Het is een andere wereld, met zijn eigen cultuur, tradities en amusement. Om deze te leren kennen, moet je een speciale code beheersen, die je leraar heeft. Elke les zal de leraar zijn geheimen delen door middel van gesprekken en spel - een vorm van communicatie die dicht bij alle kinderen staat.

main image

Prioriteiten stellen

Engelse les op de basisschool is andersom gestructureerd. De leraren zijn er in de eerste plaats op gericht de leerlingen te leren lezen en vervolgens te leren spreken.

Engels op school begint met het leren van het alfabet en niet met het oefenen van live communicatie. Daarom denken kinderen die op school Engels gaan leren dat het moeilijk en saai is.

Bij het verlaten van de basisschool kunnen veel leerlingen die in groep 4 Engels zijn gaan leren en twee keer per week les hebben gehad, niet lezen of spreken en hebben zij geen grammaticale kennis die belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van de spreekvaardigheid.

Veel leerlingen kunnen hun huiswerk niet alleen maken en op vakantie met buitenlanders praten is er niet bij.

Wat houdt Engels voor basisschoolleerlingen bij Novakid in?

Contact maken

Allereerst is het een rechtstreeks gesprek tussen een leraar en een leerling via een spel dat wordt ondersteund door geluiden, beelden en motorische visualisatie; hierdoor kunnen kinderen belangrijke zinnen beter onthouden en hun woordenschat verbeteren.

Regelmatige herhaling van dergelijke spelletjes met tekenfilms, rijmpjes en liedjes dompelt een kind onder in de taalomgeving om de situaties te begrijpen die bij deze woordenschat passen.

Alfabet

Het alfabet wordt geïntroduceerd als de leerling de basisvaardigheden al onder de knie heeft. Alles wat een kind heeft geleerd, zal hen helpen het alfabet te leren en in de toekomst leesvaardigheid te ontwikkelen. Met een correct auditief beeld van een woord in gedachten, zal het visuele beeld een sterke klankletterkoppeling oproepen. Ook zal lezen een boeiende bezigheid worden en geen problemen opleveren.

Visualisatie

De volgende fase is visualisatie en begrip van alles wat geleerd is tijdens de mondelinge communicatie door middel van spelletjes en creatieve taken die zullen helpen bij het verder leren van de Engelse taal.

We willen uw kind horen spreken!

Novakid Online English School biedt videolessen voor beginners en meer gevorderden. Onze leraren zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van conversatievaardigheden. Zij weten hoe zij leerlingen moeten leren communiceren, hoe zij met elke leerling mondeling contact kunnen maken en hoe zij de meest verlegen kinderen op hun gemak kunnen stellen.

Novakid heeft geen leraren die de moedertaal van de kinderen spreken zodat de leerlingen wel Engels zullen moeten gebruiken. De sfeer die de leraar in de klas creëert, maakt het mogelijk de capaciteiten van de leerlingen volledig te ontsluiten. Heeft u nog steeds twijfels? Geef u op voor een gratis proefles!

main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.