Engels voor kinderen van 10 jaar

Deze leeftijd is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind. Rekening houden met alle specifieke psychologische kenmerken van 10-11-jarige leerlingen in het basisonderwijs heeft ons geholpen een onderwijsprogramma te ontwerpen dat geschikt is voor deze leeftijd.

Hoe geven we les?
big circle
small circle
small circle

Grensleeftijd

Over het algemeen krijgen kinderen van deze leeftijd les in groep 6 of 7. Dit betekent dat ze zich voorbereiden op de middelbare school of net zijn begonnen met het voortgezet onderwijs. Deze stap heeft een enorme invloed op het zelfbewustzijn, het gedrag en de houding van kinderen ten opzichte van leren.
Biologisch gezien is deze leeftijd ook de laatste stap vóór de puberteit - een nieuw ontwikkelingsniveau met veel transformaties van hun cognitieve en fysiologische processen.

Op de leeftijd van 10-11 jaar begrijpen kinderen al hoe ze moeten leren en wat ze willen leren. Zij worden echter vooral gemotiveerd door nieuwsgierigheid en de opwindende ervaring die het verwerven van kennis met zich meebrengt.

slide main image

Op de leeftijd van 10-11 jaar begrijpen kinderen al hoe ze moeten leren en wat ze willen leren. Zij worden echter vooral gemotiveerd door nieuwsgierigheid en de opwindende ervaring die het verwerven van kennis met zich meebrengt.

Psychologische eigenschappen van kinderen van 10-11 jaar

  • Tonen een groot enthousiasme om te leren, maar spelen toch graag spelletjes.
  • Onvrijwillig geheugen wordt vervangen door vrijwillig geheugen. Kinderen kunnen zich nu langer concentreren.
  • Een kind begint zelfstandig te leren, zonder begeleiding van een docent. Zij kunnen gemakkelijk een bepaalde taak uitvoeren.
  • Zelfreflectie is in ontwikkeling; zelfs zulke kleine kinderen kunnen terugvallen op hun eerdere ervaringen en hun daden en gedrag beheersen.
compass icon

Het Novakid-programma voor Movers is een cursus vol spannende en leerzame online lessen. Tijdens deze lessen verbeteren de leerlingen niet alleen hun lexicale en grammaticale vaardigheden, maar bestuderen zij ook nieuwe informatie en schoolonderwerpen in het Engels.

Speciale opzet van de lessen

Het Novakid-programma voor schoolkinderen van 10 en 11 jaar houdt rekening met alle psychofysiologische bijzonderheden van deze leeftijd. Onze onderwijsplannen omvatten intuïtieve cognitietechnieken voor het onderwijzen van grammaticale constructies en lexicale eenheden. Kinderen leren de stof door visuele, auditieve en kinesthetische associaties. Ze gebruiken de Engelse taal niet als resultaat van het leren, maar als een instrument voor verder leren en communiceren. Wij doen ons best om onze leerlingen te steunen en hun zelfvertrouwen op te bouwen.

Speciale opzet van de lessen

Speciale opzet van de lessen

Focus op resultaat

Als gevolg daarvan leert het kind de grammatica en woordenschat die volgens de internationale normen vereist zijn. Ze kunnen communiceren en spreken over onderwerpen die henzelf interesseren. Aan het eind van de cursus zijn de kinderen van 10-11 jaar klaar voor het Cambridge-examen niveau A1 Movers (YLE) (spreken, luisteren, lezen).

Focus op resultaat

Focus op resultaat

Meld u nu aan voor een proefles! Het is gratis!

AANMELDEN VOOR EEN PROEFLES
Tijdens een proefles maakt uw kind kennis met een leraar,
oefenen ze Engels en leren nieuwe zinnen.
Ondertussen testen we hun niveau
en adviseren we hoe ze verder kunnen leren!
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.