Engels voor kinderen van 4-5 jaar

De Novakid-programma's zijn ontwikkeld door moedertaalsprekers en stellen kinderen in staat om vanaf de leeftijd van 4-5 jaar basis-Engels te leren.

big circle
small circle
small circle

Hoe onderwijzen we jonge leerlingen?

De Engelse lessen voor 4-5-jarigen bij Novakid hebben een speciale opzet. Op deze leeftijd is het leren van de taal niet het doel voor kinderen. Het is niet mogelijk om jongere kinderen te motiveren met kennis, goede uitspraak of cijfers als op school. In plaats daarvan helpen variatie en spannende spelletjes, zorgvuldig begeleid door een professionele Engelssprekende leraar, onze kleine beginners om plezier te beleven aan het Engels voordat ze beginnen met 'leren'.

De Novakid-lessen zijn vooral gericht op een interactieve, natuurlijke onderdompeling in de Engelse taal onder leiding van een professionele leerkracht met Engels als moedertaal.

slide main image

De Novakid-lessen zijn vooral gericht op een interactieve, natuurlijke onderdompeling in de Engelse taal onder leiding van een professionele leerkracht met Engels als moedertaal.

Waarom we op 4-5-jarige leeftijd beginnen met het onderwijzen van kinderen

  • Op deze leeftijd kunnen kinderen het gedrag van een volwassene, zoals hun leerkracht, gemakkelijk herhaaldelijk imiteren. Op jonge leeftijd interactief leren met een moedertaalspreker is de meest doeltreffende manier om de juiste uitspraak, intonatie, articulatie, mimiek en gebaren te leren.
  • Kinderen op dit niveau van de basisschool zijn niet bang om fouten te maken tijdens het praten, dus ze hebben geen taalbarrières.
  • Het leerprogramma is niet alleen gericht op het leren van talen, maar ook op de algemene ontwikkeling van het geheugen, het denkvermogen, de nieuwsgierigheid en het leren via een andere taal. De kinderen zullen hun woordenschat impliciet en incidenteel opbouwen.
  • Volwassen leerlingen vertalen hun gedachten meestal vanuit hun moedertaal naar het Engels. Kleine kinderen die in het Engels leren, kunnen daarentegen hun gedachten in het Engels vormgeven. Door nieuwe dingen in een andere taal te leren zonder zich op de taal zelf te concentreren, verwerven zij kennis vanuit verschillende linguïstische perspectieven en verbeteren zij hun mentale flexibiliteit.
compass icon

4-5-jarige leerlingen zijn in staat dezelfde basiskennis te ontwikkelen als moedertaalsprekers. Het leren van kindergedichtjes, liedjes, tongdraaiers en rijmpjes leidt tot een beter begrip van de vreemde cultuur en denkwijze.

Speciale opzet van de lessen

Na alle psychologische en opvoedkundige aspecten in overweging te hebben genomen, hebben wij een speciaal lesplan voor kinderen van 4-5 jaar uitgewerkt. In de klas leren onze kleuters niet de taal zelf, ze leren door de taal - precies zoals ze dat in hun moedertaal doen.
Engels spreken is geen doel; het is een instrument om de wereld om je heen te verkennen. Op spel gebaseerde taken, video's, kleurrijke presentaties, een vriendelijke en veilige omgeving - elk onderdeel van een Novakid-les ondersteunt het leerproces.

Speciale opzet van de lessen

Speciale opzet van de lessen

Focus op resultaat

Spelletjes voor een kind - hard werken voor een leraar. Kleuters op een onderhoudende maar doeltreffende manier onderwijzen vereist een goede planning en doelgerichtheid voor duidelijke resultaten. De resultaten, die al onze leerlingen aan het eind van de cursus moeten kunnen bereiken. Het leerprogramma is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Het bereidt jonge leerlingen voor op de volgende stap - lezen en schrijven.

Focus op resultaat

Focus op resultaat

Meld u nu aan voor een proefles! Het is gratis!

AANMELDEN VOOR EEN PROEFLES
Tijdens een proefles maakt uw kind kennis met een leraar,
oefenen ze Engels en leren nieuwe zinnen.
Ondertussen testen we hun niveau
en adviseren we hoe ze verder kunnen leren!
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.