Engels voor kinderen van 11-12 jaar

Engels voor schoolkinderen in groep 7 en 8 in Novakid is een uitstekende gelegenheid voor hen om via de bestudeerde taal meer te weten te komen over de wereld om hen heen en zelfstandig antwoorden te zoeken op hun vragen.

big circle
small circle
small circle

Tweeledig karakter

Ondanks al deze positieve aspecten mag men niet vergeten dat deze leeftijd vanuit psychologisch oogpunt wordt gekenmerkt door een dualiteit die verband houdt met het zoeken naar zichzelf.
Daarom hebben kinderen vaak last van concentratieverlies, toegenomen vermoeidheid, frequente verandering van interesses, geringe belangstelling voor schoolvakken en zijn ze sterk afhankelijk van een positieve beoordeling van hun persoonlijkheid door anderen.

Engels zal het verlangen om te leren wekken als de basis voor deze motivatie om te leren zowel de belangstelling voor de inhoud als voor het proces zelf is.

slide main image

Engels zal het verlangen om te leren wekken als de basis voor deze motivatie om te leren zowel de belangstelling voor de inhoud als voor het proces zelf is.

Het leerprogramma voor kinderen van 11-12 jaar in Novakid omvat

  • Spannend materiaal dat past bij de leeftijd van het kind en dat beantwoordt aan zijn veranderende behoeften. De onderwerpen die in de les worden behandeld, stimuleren de nieuwsgierigheid, de intelligentie en de belangstelling voor het taalleerproces.
  • Gevarieerde en zeer visuele activiteiten en onderwerpen dragen bij tot de mentale ontwikkeling in het algemeen en helpen de leerling bij de overgang naar een hoog niveau van taalbeheersing.
  • Een grondige kennis van grammatica verwerven.
  • Leerlingen verdiepen zich in discussies over problemen die voor hen van belang zijn, geïnspireerd en ondersteund door het lezen van tot nadenken stemmende teksten.
compass icon

De bereidheid en terughoudendheid om te leren van leerlingen in groep 7 en 8 houdt rechtstreeks verband met de emoties die het proces oproept. Kinderen kunnen letterlijk van het ene uiterste naar het andere worden geslingerd: succes zal emotionele verheffing en de wens om alles tegelijk te weten bevorderen, en mislukking zal een verlangen opwekken om abrupt op te geven.

Speciale opzet van de lessen

Interesse is de basis van motivatie gedurende deze tijd. De inhoud en het leerproces van Novakid is boeiend voor onze leerlingen. Het leerprogrammaa voor 11- en 12-jarigen stelt hen in staat vrijuit over schoolonderwerpen te communiceren in het Engels. Wiskunde of aardrijkskunde lijken niet langer saai aangezien de cursus lessen uit de CLIL-reeks bevat. Hierdoor wordt het potentieel van het kind om de wereld te leren kennen uitgebreid door het leren van talen.

Speciale opzet van de lessen

Speciale opzet van de lessen

Alles draait om succes

Het Engelse taalprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 in Novakid is doordacht ontworpen en opgezet om ervoor te zorgen dat, door middel van een onderhoudende en ongedwongen conversatie over interessante onderwerpen, het kind zijn niveau Engels kan verbeteren, zijn woordenschat kan vergroten en zijn horizon kan verbreden. De beste maatstaf voor hun prestaties is het slagen voor het examen op A2-niveau (YLE Flyers - spreken, luisteren, lezen).

Alles draait om succes

Alles draait om succes

Meld u nu aan voor een proefles! Het is gratis!

AANMELDEN VOOR EEN PROEFLES
Tijdens een proefles maakt uw kind kennis met een leraar,
oefenen ze Engels en leren nieuwe zinnen.
Ondertussen testen we hun niveau
en adviseren we hoe ze verder kunnen leren!
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.