Terug naar Programma's
cube image

Juniors

Niveau 1

Niveau 1 (Juniors) van het Novakid-programma is ontworpen voor kinderen van 6 tot 7 jaar. Op een leuke en boeiende manier breiden leerlingen hun woordenschat aanzienlijk uit en leren ze de grammaticale basisstructuren beheersen. Ze beginnen in het Engels te lezen, begrijpen de vragen die aan hen worden gesteld.

cube image
Communicatievaardigheden
Woordenschat
Grammatica
Luistervaardigheid
Lezen

Aan het einde van niveau 1 (Juniors) kunnen de leerlingen:

 • een eenvoudig gesprek voeren: hun naam en leeftijd zeggen, antwoorden op de vraag "How are you?"
 • praten over hun familie, speelgoed en voorwerpen in de klas
 • hun uiterlijk en kleding beschrijven
 • praten over hun voorkeuren
 • vertellen wat er in hun kamer is
 • vertellen over de plaats van voorwerpen
 • praten over wat ze wel of niet kunnen
 • de tijd vertellen
 • tot 20 tellen

Leerlingen breiden hun woordenschat uit over de volgende onderwerpen:

 • klaslokaal
 • gezichtsdelen
 • emoties
 • huishoudelijke artikelen
 • gezinsleden
 • cijfers
 • eten
 • kleuren
 • meubels
 • actieve werkwoorden
 • seizoenen
 • speelgoed
 • dagen van de week
 • kleding

De grammatica van niveau 1 (Juniors) omvat de volgende definities en structuren:

 • this / that / these / those
 • there is / there are
 • I am / you are / he is / she is / it is / etc.
 • bezittelijke vormen (This is Bill's cup, This is Ann's watch)
 • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like en don't like
 • there is / there are
 • can / can't
 • het gebruik van kleine letters en hoofdletters bij namen van personen, dagen van de week, aan het begin van de zin

De leerlingen zullen in staat zijn de conversatie met de leraar te begrijpen op basis van de geleerde woorden en grammatica.

De leerlingen kennen het Engelse alfabet en lezen vol vertrouwen woorden die uit 1-2 lettergrepen bestaan.

Aarzel niet langer!Laat uw kind Engels leren spreken met een native speaker!

Vertrouw ons hierin: onze methodes in combinatie, met de professionele en vriendelijke leraren van Novakid slaan bij iedereen aan!
main image