Tillbaka till programmen
cube image

STARTERS

Nivå 2

Nivå 2 i Novakids program är utformat för barn som är 8–9 år gamla. Elever lär sig engelska på ett spännande och engagerande sätt. Deras självförtroende stärks eftersom de redan kan många ord i olika ämnen och grundläggande grammatik. De kan uttryck tankar, förstå läraren och delta i enkla samtal. Mot slutet av Nivå 2 är barnen redo för testet Pre-A1 YLE Starters – Listening and Speaking)

cube image
Kommunikationsfärdigheter
Ordförråd
Grammatik
Läsning
Kommunikationsfärdigheter
Ordförråd
Grammatik
Läsning
Kommunikationsfärdigheter

I slutet av nivå 2 kan eleverna

 • använda prepositioner för att beskriva var olika saker finns
 • beskriva andras känslor
 • jämföra och beskriva djur
 • räkna till hundra på engelska
 • prata om leksaker, djur, blommor och idrott som man gillar
 • prata om familjen
 • prata om vad man gillar
 • prata om vardagsaktiviteter (som tv och idrott) och hobbyer
 • säga vad klockan är.
 • prata om vad man gillar att göra under olika årstider
 • prata om vilken mat man gillar
 • prata om tidigare händelser med hjälp av was/were
 • fråga efter vägen och beskriva vägen

Elever utökar sitt ordförråd i följande ämnen:

 • klassrummet
 • känslor
 • djur
 • leksaker
 • idrott
 • familjen
 • färg
 • mat
 • månader
 • offentliga platser
 • hushållsprodukter

Nivå 2 (Starters) grammatik omfattar följande definitioner och strukturer:

 • this / these / that / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • artiklarna a/an och ändelser med -s i plural
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

Elever kan sätta ihop bokstäver till stavelser och läsa enkla ord.

Välkommen att testa!får ditt barn lära sig engelska med en modersmålstalare.

Våra lärare kommunicerar med ditt barn på ett bra sätt, testar barnets nuvarande nivå på engelska och inspirerar så att ditt barn lär sig att tala engelska.
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

gdpr.options.necessary.head

Always active
gdpr.options.necessary.body

gdpr.options.marketing.head

gdpr.options.marketing.body

gdpr.options.analytics.head

gdpr.options.analytics.body

gdpr.options.personalisation.head

gdpr.options.personalisation.body