Tillbaka till programmen
cube image

FLYERS

Nivå 4

Nivå 4 i Novakids program är utformat för barn som är 11–12 år gamla. Kursen hjälper barnet att nå en hög nivå på sina språkkunskaper, med en kombination av rikt ordförråd, avancerad grammatik, läsförståelse av informativa texter och intressanta samtal med läraren. Efter genomförd nivå 4 kan barnet ta testet Level A2 YLE Flyers –Listening and Speaking

cube image
Kommunikationsfärdigheter
ordförråd
Grammatik
Läsning
CLIL-lektioner
Kommunikationsfärdigheter
ordförråd
Grammatik
Läsning
CLIL-lektioner
Kommunikationsfärdigheter

Det här kan eleven efter nivå 4:

 • prata om helger
 • prata om händelser i framtiden (möten, planer, förväntningar)
 • prata om vädret och olika planer i relation till vädret
 • kan ta emot och ge råd
 • prata om djur och jämföra deras livsmiljöer
 • prata om upplevelser i närtid
 • prata om yrken och hur de är
 • prata om sin egen talang och yrkesplaner
 • prata om var föremål och varelser finns
 • prata om olika platser och yrken
 • prata om resor och semestrar
 • beskriva känslor, smak och utseende
 • prata om kläder i detalj (stil, material, mönster)
 • prata om sina intressen
 • prata om film, diskutera intriger och uttrycka åsikter om dem
 • beskriva händelser som redan inträffat
 • prata om planer
 • berätta historier

Elever utökar sitt ordförråd i följande ämnen:

 • vanliga verbkombinationer
 • vädret
 • månader
 • vardagsaktiviteter
 • landskap och reservoarer
 • yrken
 • skolämnen
 • platser
 • hushållsprodukter
 • transporter
 • känslor
 • kläder
 • filmgenrer
 • turist-utrustning

Nivå 4 (Flyers)-grammatik omfattar följande definitioner och former:

 • Tempus-formerna Present simple och Present continuous – och skillnaden mellan
 • Future simple-formen
 • Om-satser av typ 0 och 1 (if..., then...)
 • should/shouldn't
 • Adjektiv med komparation av typen ”as... as”, ”not as...”as
 • artiklar i geografiska namn
 • verben must/mustn't, have to/don't have to
 • platsprepositioner
 • Present perfect-formen
 • passiv form (Present simple passive)
 • too/enough
 • skillnaden mellan Present perfect och Past simple
 • going to-form och hur det används
 • konjunktionerna so, or, but, because, and
 • adverb som används för att uttrycka en sekvens
 • skiljetecken ?/!

Barnet kan läsa det inlärda ordförrådet på rätt sätt, förstår och och kan svara på frågor om ganska långa texter.

Hatar ditt barn matte? Svårt för historia eller ligger efter i geografi? För riktiga fans av engelska är ingenting omöjligt: Se på vanliga skolämnen på nya sätt, med spännande och informativa CLIL-lektioner (Content and language integrated learning) där ditt barn får upptäcka en hel värld av siffror och logik, kontinenter och landskap, historiska händelser och uppfinningar som är viktiga för mänsklighetens utveckling. Med Novakid får ditt barn så mycket mer kunskap på köpet.

Våra lärare diskuterar följande ämnen med sina elever:

 • Matematik (ursprunget till arabiska siffror, matematiska knep och gåtor)
 • Världens väder
 • Landskap
 • Du är vad du äter (grundläggande kunskap om kost)
 • Geografi (Sydafrika och Nya Zeeland – vad de är kända för)
 • Historisk bakgrund till telekommunikation (från trummor till mobiltelefoner, skillnaden mellan emotikon och emoji)
 • 60-talet (det som fanns före internet)
 • Dinosaurier (typer, miljö, varför de försvann)
 • Miljöskydd (klimatförändringar, konsekvenser)

Välkommen att testa!får ditt barn lära sig engelska med en modersmålstalare.

Våra lärare kommunicerar med ditt barn på ett bra sätt, testar barnets nuvarande nivå på engelska och inspirerar så att ditt barn lär sig att tala engelska.
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

gdpr.options.necessary.head

Always active
gdpr.options.necessary.body

gdpr.options.marketing.head

gdpr.options.marketing.body

gdpr.options.analytics.head

gdpr.options.analytics.body

gdpr.options.personalisation.head

gdpr.options.personalisation.body