Engelska för 6–7-åringar

Åldern runt 6–7 år är en av de viktigaste faserna i ett barns liv. Nu förändras livet med all den stress som det medför. Lyckligtvis är åldern också den bästa perioden att lära sig språk.

big circle
small circle
small circle

Varför börjar vi att undervisa barn i 6–7-årsåldern?

I den här åldern har barnet fortfarande tillgång till sin naturliga förmåga att lära sig att tala och ett välutvecklat ofrivilligt minne. Syn och hörsel är avgörande för kunskapsinhämtningen. Barnet utvecklar sin kognition, fantasi och kreativitet. De är inte rädda för att kommunicera och har därför ingen språkbarriär.

Åldern runt 6–7 år är en av de viktigaste faserna i ett barns liv. Nu förändras livet med all den stress som det medför. Lyckligtvis är åldern också den bästa perioden att lära sig språk.

main slide image

Åldern runt 6–7 år är en av de viktigaste faserna i ett barns liv. Nu förändras livet med all den stress som det medför. Lyckligtvis är åldern också den bästa perioden att lära sig språk.

Särskilt utformad undervisning för 6–7-åringar

  • Deras naturliga mekanism för språkinlärning ger dem en möjlighet att undvika språkbarriären. Även som nybörjare uppfattas engelska som modersmål.
  • Ett grundläggande språksystem har redan utvecklats, men tänkandet är fortfarande väldigt flexibelt och hjärnan inhämtar ny kunskap genom att ”suga åt sig som en svamp”.
  • Ofrivlligt minne innebär att allt som framkallar en stark känslomässig reaktion stannar kvar i barnets minne.
  • Fantasi och kreativt tänkande bidrar till att skapa och utveckla kommunikationsfärdigheter.
compass icon

Novakids program tar hänsyn till barns åldersrelatarede egenskaper i 6–7-årsåldern, så att de kan lära sig engelska.

Särskilt utformat lektionsformat

Novakids-program i engelska för äldre förskolebarn och förstaklassare tar hänsyn till många psykologiska egenskaper hos barn i 6–7-årsåldern, när barn föredrar interaktiva, kreativa och lektfulla aktiviteter som omfattar motorik. Barnen saknar grundläggande uthållighet och koncentrationsförmåga och söker beröm för att de kommer först eller är bäst på något.
Därför får barn under Novakids lektioner leka, sjunga, dansa, rita – och inspirera till positiva känslor och få stjärnor för rätt svar.

Särskilt utformat lektionsformat

Särskilt utformat lektionsformat

Fokus resultat

På Novakid präglas barnet av en engelsktalande miljö, vilket innebär att barnet hör och lyssnar på engelska och förstår utan översättning. Barnet svarar utifrån sina kunskaper i talspråket.
Efter 2–3 månader med regelbundna Novakid-lektioner på engelska kan barnet därför kommunicera på grundläggande engelska – och mot slutet av kursen kan barnet föra enkla samtal och berätta om sig själv, sitt namn, vad klockan är, räkna till 20 och så vidare.

Fokus resultat

Fokus på resultat

Registrera dig för en testlektion redan nu – kostnadsfritt!

REGISTRERA DIG FÖR EN TESTLEKTION
Under en testlektion får ditt barn träffa en lärare,
öva lite engelska och lära sig nya uttryck.
Samtidigt kan vi bedöma barnets nivå
och ge vägledning så att vi kan fortsätta undervisningen.
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

gdpr.options.necessary.head

Always active
gdpr.options.necessary.body

gdpr.options.marketing.head

gdpr.options.marketing.body

gdpr.options.analytics.head

gdpr.options.analytics.body

gdpr.options.personalisation.head

gdpr.options.personalisation.body