Tillbaka till programmen
cube image

MOVERS

Nivå 3

Nivå 3 i Novakids program är utformat för 10–11-åringar. Lärandet handlar om att utöka ordförrådet och studera avancerad grammatik, men erbjuder även unika möjligheter för elever att inhämta kunskap i olika skolämnen på engelska. Kursen omfattar CLIL-lektioner (Content and Language Integrated Learning), det vill säga undervisning i geografi, matematik, kemi, historia och så vidare, på engelska. Efter genomförd nivå 3 kan barnet ta testet A1 YLE Movers – Listening and Speaking.

cube image
Kommunikationsfärdigheter
ordförråd
Grammatik
Läsning
CLIL-lektioner
Kommunikationsfärdigheter
ordförråd
Grammatik
Läsning
CLIL-lektioner
Kommunikationsfärdigheter

Det här kan eleven efter nivå 3:

 • prata om vilka kläder en person har på sig vanligtvis/nu
 • prata om favoritämnen i skolan
 • diskutera helgplaner och planer för närmaste framtid
 • jämföra planeter
 • prata om favoritfilmer och skådespelare, mat, platser och årstider
 • pratar om hur olika djur lever
 • prata om familjemedlemmars olika talanger
 • prata om fritidssysselsättning och vardagsaktiviteter
 • prata om olika yrken
 • prata om sjukdom och behandling

Elever utökar sitt ordförråd i följande ämnen:

 • kläder
 • skolämnen
 • tidsangivelser
 • djur
 • vardagsaktiviteter
 • datum
 • mat
 • mängder av något
 • smaker
 • yrken
 • platser
 • hobbyer
 • sjukdomar
 • personliga preferenser

Grammatik på nivå (Movers) omfattar följande former och strukturer:

 • Present continuous (det som händer just nu)
 • skillnaden mellan Present continuous och Present simple
 • adverb som beskriver frekvens (always, usually, sometimes)
 • konjunktionen ”but”
 • going to-formen (intentioner)
 • tidsangivelser
 • komparation och superlativ av adjektiv och adverb
 • ordningstal
 • Past simple-formen
 • skillnaden mellan Past simple och Present simple
 • räknebart/ej räknebart
 • mängd (much/little/a few)
 • frågeord
 • skiljetecken ?/!
 • relativpronomen
 • prepositioner som beskriver rörelse
 • modala hjälpverb (must/mustn't/have to)

Eleverna kan läsa, inklusive ord som inte uttalas enligt reglerna, de kan läsa enkla texter och svara på frågor.

Nivå 3 i Novakids program är utformat för 10–11-åringar. Lärandet handlar om att utöka ordförrådet och studera avancerad grammatik, men erbjuder även unika möjligheter för elever att inhämta kunskap i olika skolämnen på engelska. Kursen omfattar CLIL-lektioner (Content and Language Integrated Learning), det vill säga undervisning i geografi, matematik, kemi, historia och så vidare, på engelska. Efter genomförd nivå 3 kan barnet ta testet A1 YLE Movers – Listening and Speaking.

 • Matematik (ursprunget till arabiska siffror, matematiska knep och gåtor)
 • Världens väder
 • Landskap
 • Du är vad du äter! (grundläggande kunskap om kost)
 • Geografi (Sydafrika och Nya Zeeland – vad de är kända för)
 • Historisk bakgrund till telekommunikation (från trummor till mobiltelefoner, skillnaden mellan emotikon och emoji)
 • 60-talet (det som fanns före internet)
 • Dinosaurier (typer, miljö, varför de försvann)
 • Miljöskydd (klimatförändringar, konsekvenser)

Välkommen att testa!får ditt barn lära sig engelska med en modersmålstalare.

Våra lärare kommunicerar med ditt barn på ett bra sätt, testar barnets nuvarande nivå på engelska och inspirerar så att ditt barn lär sig att tala engelska.
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

gdpr.options.necessary.head

Always active
gdpr.options.necessary.body

gdpr.options.marketing.head

gdpr.options.marketing.body

gdpr.options.analytics.head

gdpr.options.analytics.body

gdpr.options.personalisation.head

gdpr.options.personalisation.body