Engelska för skolbarn

Att lära sig engelska skiljer sig från andra skolämnen. Målet är inte att inhämta nya kunskap, utan att lära sig att kommunicera på engelska. Därför prioriterar vi förmågan att tala engelska framför att förmedla kunskap om språkets grammatiska strukturer.

main image

Engelska är ett verktyg

Engelska är ett verktyg för att förmedla tankar och intentioner. Så bör man utforma undervisningen för barn i skolåldern. Till skillnad från förskolebarn är det viktigaste för dem inte att leka, utan att studera. De har alltså en mer seriös inställning till ämnet, men det utesluter dock inte att barnen får inte leka eller spela spel under lektionerna.

Varför lek?

Engelska lektioner i engelska för grundskoleelever bör innehålla lek och spel, men generellt sett bör programmet syfta till att ge barnen ett minimum av kunskaper som hjälper dem att kommunicera på ett främmande språk.

En lektion i engelska för skolbarn ska inte vara som en vanlig lektion där barnen sitter vid sina skrivbord och skriver och läser. Sådana lektioner är tråkiga och väcker varken barnens intresse eller lust att lära sig språket.

Levande engelska handlar inte om ordlistor eller grammatiska regler. Det är en annan värld med sin egen kultur, traditioner och underhållning. För att lära känna allt det här måste man få tillgång till en särskild nyckel, som din lärare har. Varje lektion kommer din lärare att dela med sig av sina hemligheter genom samtal och lek – en form av kommunikation som passar barn.

main image

Prioritera

Undervisning i engelska på grundeskolenivå har en helt annan struktur. Lärarens huvudsakliga syfte är att utveckla elevernas läs- och talförmågan

Skolengelska börjar med att lära sig alfabetet, istället för att öva sig i levande kommunikation. Därför tycker barn som börjar lära sig engelska i skolan att det är svårt och tråkigt.

När barnen lämnar grundskolan kan många elever som började lära sig engelska i årskurs två och hade lektioner två gånger i veckan inte läsa eller tala och har inga kunskaper i grammatik, vilket är viktigt för att vidareutveckla färdigheter i talspråket.

Många elever kan inte göra läxor på egen hand, och att tala med utlänningar på semestern är uteslutet.

Vad är engelska för grundskoleelever på Novakid?

Skapa kontakt

I första hand är det en levande konversation mellan lärare och elev genom lek och spel som stöds av ljud och bild, så att barnet kommer ihåg viktiga fraser och förbättrar sitt ordförråd.

Regelbunden repetition av lek och spel, tecknade serier, rim och sånger gör att barnet fördjupar sig i språkmiljön för att förstå situationer som passar ordförrådet.

Alfabetet

Alfabetet introduceras när eleven redan behärskar grundläggande kunskaper. Allt som barnen lär sig hjälper de att lära sig alfabetet och utveckla läsförmågan i framtiden. När man har en korrekt ljudbild av ett ord, framkallar bilden starka associationer mellan bokstav och ljud. Läsningen blir i stället en fascinerande aktivitet utan problem.

Visualisering

Nästa steg är att visualisera och förstå allt man lärt sig under den muntliga kommunikationen genom lek, spel och kreativa uppgifter, som gör att man lär sig ännu mer engelska.

Vi vill höra vad ditt barn har att säga!

Novakid Online English School erbjuder videolektioner både för nybörjare och mer avancerade användare. Våra lärare är intresserade av att utveckla samtalsförmågan och vet hur man lär elever att kommunicera. De etablerar talkontakt med varje elev och kan hantera även de blygaste barnen.

Novakid har inga lärare som talar barnens modersmål, detta innebär att eleverna måste använda engelska. Läraren skapar en atmosfär i klassrummet som gör att eleverna får utnyttja sin egen förmåga. Är du fortfarande tveksam? Registrera dig för en gratis provlektion.

main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

gdpr.options.necessary.head

Always active
gdpr.options.necessary.body

gdpr.options.marketing.head

gdpr.options.marketing.body

gdpr.options.analytics.head

gdpr.options.analytics.body

gdpr.options.personalisation.head

gdpr.options.personalisation.body