Engelska för nybörjare: ditt barn att älska det engelska språket redan från första lektionen!

Vi lär oss vårt modersmål genom att först lyssna och börja tala. Därefter lär vi oss bokstäver och börjar läsa och skriva. Precis på detta sätt bör även engelskundervisningen för nybörjare att organiseras.

main image

En fras?...
Varför en fras?
Hur är det med ord?

En nybörjarelev måste få alla språkliga intentioner presenterade som uttryck. Självklart börjar de med dem som är lättast att komma ihåg.

Naturligtvis arbetar vi också med enskilda ord. Men dessa presenteras inte separat. Istället presenteras de som alternativ som de kan använda den givna meningen för att förmedla olika betydelser.

Första lektionen

En välorganiserad första lektion med ett barn som precis har börjat lära sig språket leder till följande resultat:

 • Förmågan att lyssna och uttalet utvecklas.
 • Barnen kommer ihåg fraser från sociala situationer och vardagskommunikation och använder dem automatiskt när de talar.
 • Den psykologiska barriären rivs, och engelska upplevs inte som något farligt.
small image
main image

Hur genomför man en introduktion rätt sätt?

 • Skapa en atmosfär av tillit och engagera barnet med vänliga ansiktsuttryck och samtal.
 • Använd leksaker som mellanhand mellan lärare och barn för att skapa intresse hos eleven redan från början. Lärare använder dem för att leka och engagera barnet i inlärningsprocessen.
 • Skapa förutsättningar för fullständig inlevelse i språkmiljön, som hjälper eleven att förstå engelskt talspråk.
 • Undervisa i engelska genom kommunikation. Under lektioner är samtalet mellan lärare och elev helt avgörande.
 • Uppmuntra elever att delta i dialogen redan under de första lektionerna. Lyssna och upprepa flera gånger så att en enkel fras verkligen sitter, på så sätt kommer barnet att lära sig mer effektivt.
main image
main image

Hur är det med grammatiken?

Grammatik är ytterst viktigt redan från början. En lärare bör fokusera på att bygga upp en solid grammatisk bas för nybörjare efter att ha skapat en atmosfär av tillit och etablerat kontakt genom att tala.

Grammatiska strukturer introduceras som stödjande verktyg, ofta med hjälp av bildmaterial. Grammatiska strukturer befästs alltid genom lek.

Varför lek?

Nybörjarengelska som bygger på lek och spel väcker barnets intresse, nyfikenhet och lust för att lära sig nya saker. Det är ingen överraskning att detta tillvägagångssätt gör det möjligt för elever att nå bättre resultat snabbare. Om ditt barn precis har börjat lära sig engelska från grunden och du vill ge ditt barn en riktigt bra start med inspirerande lektioner, så kan Novakid Online English School erbjuda videolektioner i engelska där barnet undervisas av lärare som är specialutbildade för att jobba med barn. De vet hur de ska få ditt barn att tala engelska redan från första lektionen. Tror du inte på det? Prova ska du se!

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

gdpr.options.necessary.head

Always active
gdpr.options.necessary.body

gdpr.options.marketing.head

gdpr.options.marketing.body

gdpr.options.analytics.head

gdpr.options.analytics.body

gdpr.options.personalisation.head

gdpr.options.personalisation.body