Zpět na vzdělávací programy
cube image

TIME2TALK

Intenzívny konverzačný kurz
Kurz Time2Talk je určený pre deti so základnými znalosťami gramatiky a dostatočnou slovnou zásobou (úroveň A1-B1 alebo úroveň 3, 4 Novakid) popri všeobecnom kurze v škole. Program aktivuje konverzačné schopnosti a poskytuje príležitosť uplatniť tieto vedomosti v živej komunikácii s rodeným hovorcom. Time2Talk obsahuje 40 lekcií, z ktorých každá je samostatnou témou s vlastnou jedinečnou slovnou zásobou a konverzačnými postupmi. Lekcie zahŕňajú diskusie, hry na hrdinov a diskusie, ktoré majú študentovi pomôcť získať dôveru v rozprávanie.
cube image
Communication skills
Vocabulary
Grammar

By the end of the Time2Talk program, your child will be able to talk and voice their opinion about:

 • various forms of art
 • different genres of music
 • different gadgets and their cost
 • eating habits and healthy food
 • unusual and interesting professions
 • the world of fiction, tell stories about mythical creatures
 • different countries, their traditions, customs, languages, culture
 • natural disasters and how to react
 • superheroes
 • various genres, plot, cast of films and cartoons
 • humorous stories, describe humorous pictures

Students expand vocabulary on the following topics:

 • Art
 • Music
 • Gadgets
 • My health
 • My personality
 • Unusual professions
 • Fantasy world
 • Around the world
 • Natural disasters
 • Superheroes
 • Films and cartoons
 • Humor and jokes

Time2Talk grammar includes:

 • Present Simple
 • Past Simple
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Past Continuous
 • Present Perfect
 • Degrees of comparison
 • Modal verbs
 • Phrasal verbs
 • Prepositions of place and time
 • Structure and conjunctions of complex sentences

Don't hesitate!Try learning English with a native speaker.

Our teachers will get along with your child, test their current level of English and inspire them to learn the language!
main image