Zpět na vzdělávací programy
cube image

STARTERS

Úroveň 2

Úroveň 2 programu Novakid je vytvorená pre deti vo veku 8 - 9 rokov. Študenti sa učia anglicky zaujímavo a pútavo. Cítia sebavedomie, pretože už vedia veľa slov na rôzne témy a základné gramatické konštrukcie. Môžu vyjadrovať jednoduché myšlienky, rozumieť učiteľovi, môžu sa zúčastňovať elementárnych rozhovorov. Na konci úrovne 2 sú deti pripravené na skúšku pred A1 (začiatočníci YLE) (počúvanie a hovorenie)

cube image
Komunikačné zručnosti
Slovná zásoba
Gramatika
Čítanie

Na konci úrovne 2 budú študenti schopní:

 • rozprávať o polohe predmetov pomocou rôznych predložiek
 • opisovať pocity iných
 • porovnávať a popisovať zvieratá
 • narátať do 100 po anglicky
 • rozprávať o obľúbených hračkách, zvieratách, kvetoch, športoch
 • rozprávať o rodine
 • rozprávať o preferenciách
 • rozprávať o každodenných činnostiach (pozeranie TV, športy) a koníčkoch
 • určovať čas
 • rozprávať o obľúbených činnostiach počas rôznych ročných období
 • rozprávať o preferovaných jedlách
 • rozprávať o minulých udalostiach pomocou was / were
 • spýtať a vysvetliť, ako sa dostať na dané miesto

Študenti si rozšíria slovnú zásobu v nasledujúcich okruhoch:

 • trieda
 • pocity
 • zvieratá
 • hračky
 • šport
 • rodina
 • farby
 • jedlo
 • mesiace
 • verejné miesta
 • predmety v domácnosti

Gramatika na úrovni 2 (Starters) zahŕňa nasledujúce definície a štruktúry:

 • this / these / that / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • členy a / an a koncovka -s v pluráli
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

Študenti dokážu spájať písmená do slabík a čítať jednoduché slová.

Don't hesitate!Try learning English with a native speaker.

Our teachers will get along with your child, test their current level of English and inspire them to learn the language!
main image