Angličtina pre predškolákov a deti

Rodičia sa rozhodujú pre angličtinu pre deti najmä kvôli rozvoju na zlepšenie pamäti, pozornosti a predstavivosti.

Prečítať si viac
main image

Hry sú prioritou

Nehľadiac na učiteľov cieľ - memorovanie nových slov alebo učenie sa gramatiky - všetko je prezentované dieťaťu formou hry. Dieťa by malo vnímať angličtinu ako niečo, bez čoho hra nie je možná. Hodiny by mali byť založené na hre, počas ktorej by mal študent získať drahocenné hviezdičky za dôkladné počúvanie a nasledovanie pokynov učiteľa.

Učiteľ je celý svet!

Učiteľ je pre dieťa viac ako len zdroj vedomostí. Učiteľ stanovuje pravidlá hry a dieťa ich buď prijme alebo nie.

To, či sa študentovi bude angličtina páčiť alebo nie, bude závisieť na učiteľovi. Pre deti, ktoré sa angličtinu začínajú len učiť, vie byť prvá hodina kľúčovou, a učiteľ musí zanechať v pamäti dieťaťa pozitívne spomienky.

Herný formát a učiteľ, s ktorým je dieťa ochotné sa hrať, sú dva faktory hodín angličtiny pre predškolákov a deti. A čo samotný proces?

main image

Všetko funguje!

Naše telo si pamätá a telá našich detí tiež. Čokoľvek, čo deti nie sú schopné sprostredkovať slovami, je odkomunikované výrazmi tváre a gestami; často skáču, vlnia rukami, otáčajú hlavou, skúšajú dospelým zdeliť, čo potrebujú.

To isté sa deje u predškolákov učiacich sa angličtinu. Učenie sa riekaniek, čísel a piesní s mladými študentmi, učiteľmi používajúcimi reč tela podnieti v deťoch vývoj nasledujúcimi spôsobmi:

  • Zapoja sa všetky typy pamäti.
  • Rytmus a rýmy pomáhajú so zapamätaním si dlhších textov.
  • Výrazy tváre a gestá sprostredkúvajú význam slov, ktorý sa stáva jasným bez potreby prekladu.
  • Texty zahŕňajú bežné hovorové štruktúry. Keď si ich dieťa zapamätá, stávajú sa z nich vzorce. V budúcnosti si ich študent spojí s podobnými situáciami v komunikácii v reálnom živote.
  • Pridanie veselej hudby urobí hodinu uvoľnenejšou a zabávnejšou.
main image
main image

Ale čo s „pohľadmi a dotykmi“?

Deti potrebujú farebné vizuálne pomôcky s jasnými farbami a nádhernými obrázkami, ktorých sa môžu dotýkať. Naši učitelia používajú počas hodín hračky. Učitelia sa k nim prihovárajú, vtipkujú s nimi a používajú ich na sprostredkovanie študentom významu hovorenej reči. Aktívna interakcie je štvrtým faktorom úspešnej hodiny s deťmi.

Deti si na hodiny často berú svoje obľúbené hračky. Učitelia ich používajú počas hry, a zapájajú tak dieťa do procesu učenia. Tento prístup funguje s nesmelými deťmi.

main image

A nakoniec

Počas aktívnej interakcie sú všetky faktory skombinované do jedného celku - učenie detí angličtinu. Na efektívnej hodine s predškolákmi vykonáva dieťa tri typy aktivít: fyzické (aktívne hry, tanec), rozprávanie, kreatívne. Pri vyučovaní angličtiny predškolákov a detí sú zásadné nasledujúce veci:

  • Učiteľ, ktorý dokáže dieťa zaujať a vybudovať dôveru už na prvej hodine.
  • Používanie hry ako hlavnej aktivity pri výučbe predškolákov.
  • Farebné a pamätné vizuálne pomôcky.
  • Aktívna interakcia, ktorá dieťa úplne pohltí.