Angličtina pre deti vo veku 6 - 7 rokov

Vek 6 - 7 rokov je jedno z najdôležitejších štádií v živote dieťaťa. Na jednej strane sa zmení ich životný štýl a zvýši sa úroveň fyzického, nervového a psychologického stresu. Na druhej strane sa našťastie pri učení sa jazyka jedná o najefektívnejšie obdobie.

Ako učíme?
big circle
small circle
small circle

Prečo začíname učiť deti vo veku 6 alebo 7 rokov?

V tomto veku si dieťa zachováva svoje prirodzené mechanizmy učenia sa hovorenej reči a vyvinula sa uňho už aj dobrovoľná pamäť. Pri vnímaní informácií dominuje vizuálna a zvuková pamäť. Deti sa stávajú kognitívnejšie, tvorivejšie a zlepšuje sa im predstavivosť. A absencia strachu z komunikácie pomáha vyhnúť sa jazykovej bariére.

Vek 6 - 7 rokov je jedno z najdôležitejších štádií v živote dieťaťa. Na jednej strane sa zmení ich životný štýl a zvýši sa úroveň fyzického, nervového a psychologického stresu. Na druhej strane sa našťastie pri učení sa jazyka jedná o najefektívnejšie obdobie.

main slide image

Vek 6 - 7 rokov je jedno z najdôležitejších štádií v živote dieťaťa. Na jednej strane sa zmení ich životný štýl a zvýši sa úroveň fyzického, nervového a psychologického stresu. Na druhej strane sa našťastie pri učení sa jazyka jedná o najefektívnejšie obdobie.

Špeciálne techniky výučby pre deti vo veku 6 - 7 rokov

  • Ich prirodzený mechanizmus nadobúdania jazykových zručností im dáva príležitosť vyhnúť sa jazykovej bariére. Už ako začiatočníci vnímajú angličtinu ako materinský jazyk.
  • Základný systém rodného jazyka už bol vytvorený, ale myslenie je stále veľmi flexibilné a mozog „nasáva ako špongia“ všetky nové vedomosti.
  • Nedobrovoľná pamäť znamená, že čokoľvek, čo spustí silnú citovú reakciu ostane v pamäti dieťaťa.
  • Predstavivosť a kreatívne myslenie pomáhajú formovať a budovať komunikačné zručnosti.
compass icon

Aby bolo učenie angličtiny úspešné, berie Novakid program do úvahy charakteristiky vekovej skupiny od 6 do 7 rokov.

Špeciálny formát hodín

Online anglický program pre starších predškolákov a prvákov v Novakid berie do úvahy najdôležitejšie psychologické znaky detí vo veku 6 - 7 rokov. Sú to: preferovanie interaktívnych, motorických, kreatívnych alebo hravých činností; základná neschopnosť dlhodobo sa sústrediť; a túžba po pochvale a bytí vo všetkom prvým/najlepším.
Z tohoto dôvodu sa počas každej hodiny v Novakid deti hrajú, spievajú, tancujú, kreslia, vyžarujú pozitívne emócie a získavajú hviezdičky za správne odpovede.

Špeciálny formát hodín

Špeciálny formát hodín

Výsledok ako základ

V Novakid je dieťa úplne ponorené do anglicky hovoriaceho prostredia, čo znamená, že počúvajú a učia sa angličtinu prirodzeným spôsobom a rozumejú bez prekladu. Reagujú na základe vedomostí hovoreného jazyka.
Výsledkom je, že po 2 - 3 mesiacoch pravidelných hodín angličtiny v Novakid dieťa začína komunikovať základnou hovorenou angličtinou. Na konci kurzu dokážu viesť jednoduchú konverzáciu o sebe a povedať svoje meno, koľko je hodín, napočítať do 20 a oveľa viac.

Výsledok ako základ

Výsledok ako základ

Prihláste sa na skúšobnú hodinu práve teraz! Je to zadarmo!

PRIHLÁSTE SA NA SKÚŠOBNÚ HODINU
Na skúšobnej hodine Vaše dieťa spozná učiteľa,
precvičí si trochu angličtinu a naučí sa nové frázy.
My medzitým otestujeme jeho úroveň
a dáme mu odporúčania týkajúce sa obsahu ďalšej výučby!