Angličtina pre začiatočníkov: Nechajte sa vaše dieťa zamilovať do angličtiny na prvej hodine!

Pri učení sa rodného jazyka najprv počúvame a začíname rozprávať; následne sa učíme písmená a začíname čítať a písať. Hodiny angličtiny pre začiatočníkov by mali byť štrukturované presne takto.

Prečítať si viac
main image

Fráza?...
Prečo fráza?
A čo so slovami?

Študentovi začiatočníkovi musia byť predstavené všetky rečové zámery ako výrazy. Zo začiatku sa bude samozrejme jednať o tie najjednoduchšie a najľahšie zapamätateľné.

Vyskytnú sa aj samostatné slová. No tie nebudú predstavované individuálne. Namiesto toho budú spomenuté ako možnosti, ktoré vám umožnia používať dané frázy na sprostredkovanie odtieňov výrazov.

Prvá hodina

Výsledkom dobre zorganizovanej prvej hodiny s dieťaťom, ktoré sa jazyk len začína učiť, je:

  • Vyvíjajú sa zvukové a vyslovovacie zručnosti.
  • Do pamäti sa ukladajú spoločenské a každodenné frázy a deti ich začínajú automaticky využívať.
  • Dochádza k odstráneniu psychologických bariér, angličtina v deťoch nevzbudzuje žiadny strach.
small image
main image

Ako zorganizovať správny úvod?

  • Vytvorte atmosféru dôvery a vyhrajte dieťa na svoju stranu priateľskými výrazmi tváre a prívetivou konverzáciou.
  • Použite hračku ako prostredníka medzi učiteľom a dieťaťom na vzbudenie záujmu v začínajúcom študentovi. Učitelia ich používajú pri hrách, čím dieťa zaujmú.
  • Vytvorte podmienky, ktoré stimulujú úplne ponorenie do jazykového prostredia a pomôžu u študenta vyvinúť schopnosť vnímať anglickú reč.
  • Učte angličtinu cez komunikáciu. Na hodinách zohráva dialóg medzi učiteľom a študentom kľúčovú rolu.
  • Nabádajte študentov, aby sa zapojili do konverzácie od prvej hodiny. Počúvajte a opakujte niekoľkokrát, aby sa jednoduché frázy pevne ukotvili v pamäti a v priebehu času, ak je to nutné, si na nich dieťa vedelo spomenúť.
main image
main image

A čo gramatika?

Gramatika je dôležitá od samotného začiatku. Vybudovanie solídnej gramatickej základne je niečo, na čo by sa učiteľ, ktorý pracuje so začiatočníkmi, mal po vytvorení atmosféry dôvery a rečového kontaktu sústrediť .

Gramatické štruktúry sú predstavené ako podporné schémy so širokým využitím vizuálnych prvkov. Gramatické štruktúry sú vždy utvrdené cez hru.

Prečo hra?

Hodiny angličtiny založené na hre pre začiatočníkov vždy zapália úprimný záujem a túžbu učiť sa. Nie je prekvapivé, že tento prístup umožňuje študentom dosiahnuť dobré výsledky rýchlejšie. Ak chcete, aby malo vaše dieťa, ktoré s angličtinou len začína, úžasný úvod a tiež si želáte, aby ho hodiny inšpirovali, Novakid Online English School ponúka video hodiny v angličtine. Vyučujú ich učitelia, ktorí sú špeciálne školení na prácu s deťmi. Vedia, ako docieliť, aby vaše dieťa rozprávalo anglicky od prvej hodiny. Neveríte? Tak sa prihláste na skúšobnú hodinu zdarma!