Tillbaka till programmen
cube image

STARTERS

Nivå 2

Nivå 2 i Novakids program är utformat för barn som är 8–9 år gamla. Elever lär sig engelska på ett spännande och engagerande sätt. Deras självförtroende stärks eftersom de redan kan många ord i olika ämnen och grundläggande grammatik. De kan uttryck tankar, förstå läraren och delta i enkla samtal. Mot slutet av Nivå 2 är barnen redo för testet Pre-A1 YLE Starters – Listening and Speaking)

cube image
Kommunikationsfärdigheter
Ordförråd
Grammatik
Läsning

I slutet av nivå 2 kan eleverna

 • använda prepositioner för att beskriva var olika saker finns
 • beskriva andras känslor
 • jämföra och beskriva djur
 • räkna till hundra på engelska
 • prata om leksaker, djur, blommor och idrott som man gillar
 • prata om familjen
 • prata om vad man gillar
 • prata om vardagsaktiviteter (som tv och idrott) och hobbyer
 • säga vad klockan är.
 • prata om vad man gillar att göra under olika årstider
 • prata om vilken mat man gillar
 • prata om tidigare händelser med hjälp av was/were
 • fråga efter vägen och beskriva vägen

Elever utökar sitt ordförråd i följande ämnen:

 • klassrummet
 • känslor
 • djur
 • leksaker
 • idrott
 • familjen
 • färg
 • mat
 • månader
 • offentliga platser
 • hushållsprodukter

Nivå 2 (Starters) grammatik omfattar följande definitioner och strukturer:

 • this / these / that / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • artiklarna a/an och ändelser med -s i plural
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

Elever kan sätta ihop bokstäver till stavelser och läsa enkla ord.

Välkommen att testa!får ditt barn lära sig engelska med en modersmålstalare.

Våra lärare kommunicerar med ditt barn på ett bra sätt, testar barnets nuvarande nivå på engelska och inspirerar så att ditt barn lär sig att tala engelska.
main image