Tillbaka till programmen
cube image

Pre-K

Pre-K

Nivå 0 (PRE-K) är utformad för barn som är 4–5 år. Barnen lär sig det engelska alfabetet på ett underhållande och engagerande sätt, förstår enkla instruktioner från läraren, sjunger, leker språklekar och bygger samtidigt upp ett grundläggande ordförråd och sätter ihop meningar.

cube image
Kommunikationsfärdigheter
Vokabulär
Grammatik

Det här kan ditt barn efter nivå 0 (PRE-K):

 • presentera sig själv
 • presentera personer för varandra
 • benämna färger på omgivande föremål
 • benämna föremål och varelser (möbler, leksaker, kläder, frukt, former, djur)
 • benämna kroppsdelar
 • benämna några yrken
 • prata om ägodelar med ”I've got”
 • prata om önskemål och färdigheter med uttryck som ”I like” och ”I can”
 • prata om känslor
 • räkna till tio
 • beskriva var något är, med hjälp av prepositioner som ”in, on, under”

Elever utökar sitt ordförråd i följande ämnen:

 • färger
 • möbler
 • leksaker
 • kläder
 • frukt
 • djur
 • former
 • kroppsdelar
 • yrken
 • känslor
 • hushållsredskap
 • mat

Nivå PRE-K-grammatik omfattar följande former och strukturer:

 • It's
 • It's (a/an)
 • It's my
 • I like
 • I can
 • I've got/haven't got, she's got, he's got
 • I'm, he's, she's, they're
 • prepositioner platsbestämning (on, in, under)
 • konjunktionen ”and”
 • prepositionen ”for”

Välkommen att testa!får ditt barn lära sig engelska med en modersmålstalare.

Våra lärare kommunicerar med ditt barn på ett bra sätt, testar barnets nuvarande nivå på engelska och inspirerar så att ditt barn lär sig att tala engelska.
main image