Tillbaka till programmen
cube image

Juniors

Nivå 1

Nivå 1 (Juniors) i Novakids program är utformat för barn som är 6 till 7 år gamla. På ett underhållande och engagerande sätt utökar de sitt ordförråd och lär sig grunderna i grammatiken. Det börjar läsa på engelska och förstår frågor som ställs till dem.

cube image
Kommunikationsfärdigheter
Vokabulär
Grammatik
Hörförståelse
Läsning

Det här kan elever göra efter nivå 1 (Juniors):

 • föra enkla samtal, säga vad de heter och hur gamla de är, svara på frågan ”How are you?”
 • prata om sin familj, leksaker och föremål i klassrummet
 • beskriva sitt utseende och kläder
 • prata om sina önskemål
 • berätta vad som finns i rummet
 • berätta var något finns
 • prata om vad de kan eller inte kan
 • säga vad klockan är
 • räkna till 20

Elever utökar sitt ordförråd i följande ämnen:

 • klassrum
 • olika delar av ansiktet
 • känslor
 • hushållsredskap
 • familjemedlemmar
 • siffror
 • mat
 • färger
 • möbler
 • verb/ord som uttrycker en handling
 • årstider
 • leksaker
 • veckodagar
 • kläder

Nivå 1 (Juniors)-grammatik omfattar följande definitioner och strukturer:

 • this/that/these/those
 • there is/there are
 • I am/you are/he is/she is/it is osv
 • genitiv (This is Bill's cup, This is Ann's watch)
 • have got/haven't got/has got/hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like/don't like
 • there is/there are
 • can/can't
 • använder liten eller stor bokstav på rätt sätt, på personers namn, veckodagar, i början av en mening

Elever kan förstå när läraren talar, med hjälp av inlärt ordförråd och grammatik.

Elever kan det engelska alfabetet och läser ord med en eller två stavelser, utan problem.

Välkommen att testa!får ditt barn lära sig engelska med en modersmålstalare.

Våra lärare kommunicerar med ditt barn på ett bra sätt, testar barnets nuvarande nivå på engelska och inspirerar så att ditt barn lär sig att tala engelska.
main image