Engelska för 8–9-åringar

Även yngre barn i årskurs två förstår vissa aspekter av lärprocessen. För barn i årskurs tre blir undervisningen deras viktigaste aktivitet – den perfekta tiden att lära sig engelska!

Hur undervisar vi?
big circle
small circle
small circle

Att kunna fokusera är nyckeln till framgång

För barn i årskurs 2 och 3 är lektioner i engelska ofta tråkiga eller ointressanta. Lärare i många skolor kör gärna på med grammatik, språkregler och övar lästeknik när barnet precis har lärt sig att fokusera sin uppmärksamhet, samtidigt som det fortfarande är svårt att koncentrera sig.
Novakids program tar hänsyn till sådana psykologiska egenskaper hos 8–9-åringar, för att öka effektiviteten i undervisningen – så att barnen känner sig motiverade att lära sig nya saker och utvecklas.

För barn i lägre årskurser handlar det inte bara om att lära sig språket men också att öka sitt intresse för lärande.

slide main image

För barn i lägre årskurser handlar det inte bara om att lära sig språket men också att öka sitt intresse för lärande.

Varför undervisar vi barn i engelska i 8–9-årsåldern?

  • I den här åldern pågår en intensiv utveckling av barnets minne och mentala, kognitiva förmåga.
  • Ny information skapar ett starkt intresse.
  • Barnen är väldigt sociala och emotionella.
  • Spel och lek är fortfarande favoritaktiviteten – ju mer interaktivt, desto bättre.
compass icon

Vårt Starters-program är utformat för grundskolebarn i andra eller tredje klass som ska börja lära sig engelska.

Särskilt utformat lektionsformat

Vi tar hänsyn till barnets utveckling och speciella förutsättningar i 8–9-årsåldern och har skapat beskrivande visuella material som stimulerar barnet, även känslomässigt. Tydligt organiserade uppgifter omfattar kognitiva aktiviteter med lektfullt lärande. Vi har ett individuellt synsätt, där vi ger beröm och stöd och erbjuder en vänlig atmosfär – varje del av en Novakid-lektion bidrar till lärprocessen.

Särskilt utformat lektionsformat

Särskilt utformat lektionsformat

Fokus resultat

Novakids nybörjarprogram omfattar all grammatik och lexikala enheter som är obligatoriska för elever i 8–9-årsåldern. Till skillnad från traditionell undervisning får barnen i vår skola lära sig att läsa och grammatik genom interaktivt, lekfullt lärande och kommunikation med läraren. På så sätt motiverar vi barnet att lära sig mer. Mot slutet av kursen förbereds eleven för testet Pre-A1 YLE Starters – Listening and speaking.

Fokus resultat

Fokus på resultat

Registrera dig för en testlektion redan nu – kostnadsfritt!

REGISTRERA DIG FÖR EN TESTLEKTION
Under en testlektion får ditt barn träffa en lärare,
öva lite engelska och lära sig nya uttryck.
Samtidigt kan vi bedöma barnets nivå
och ge vägledning så att vi kan fortsätta undervisningen.