Engelska för 6–7-åringar

Åldern runt 6–7 år är en av de viktigaste faserna i ett barns liv. Nu förändras livet med all den stress som det medför. Lyckligtvis är åldern också den bästa perioden att lära sig språk.

big circle
small circle
small circle

Varför börjar vi att undervisa barn i 6–7-årsåldern?

I den här åldern har barnet fortfarande tillgång till sin naturliga förmåga att lära sig att tala och ett välutvecklat ofrivilligt minne. Syn och hörsel är avgörande för kunskapsinhämtningen. Barnet utvecklar sin kognition, fantasi och kreativitet. De är inte rädda för att kommunicera och har därför ingen språkbarriär.

Åldern runt 6–7 år är en av de viktigaste faserna i ett barns liv. Nu förändras livet med all den stress som det medför. Lyckligtvis är åldern också den bästa perioden att lära sig språk.

main slide image

Åldern runt 6–7 år är en av de viktigaste faserna i ett barns liv. Nu förändras livet med all den stress som det medför. Lyckligtvis är åldern också den bästa perioden att lära sig språk.

Särskilt utformad undervisning för 6–7-åringar

  • Deras naturliga mekanism för språkinlärning ger dem en möjlighet att undvika språkbarriären. Även som nybörjare uppfattas engelska som modersmål.
  • Ett grundläggande språksystem har redan utvecklats, men tänkandet är fortfarande väldigt flexibelt och hjärnan inhämtar ny kunskap genom att ”suga åt sig som en svamp”.
  • Ofrivlligt minne innebär att allt som framkallar en stark känslomässig reaktion stannar kvar i barnets minne.
  • Fantasi och kreativt tänkande bidrar till att skapa och utveckla kommunikationsfärdigheter.
compass icon

Novakids program tar hänsyn till barns åldersrelatarede egenskaper i 6–7-årsåldern, så att de kan lära sig engelska.

Särskilt utformat lektionsformat

Novakids-program i engelska för äldre förskolebarn och förstaklassare tar hänsyn till många psykologiska egenskaper hos barn i 6–7-årsåldern, när barn föredrar interaktiva, kreativa och lektfulla aktiviteter som omfattar motorik. Barnen saknar grundläggande uthållighet och koncentrationsförmåga och söker beröm för att de kommer först eller är bäst på något.
Därför får barn under Novakids lektioner leka, sjunga, dansa, rita – och inspirera till positiva känslor och få stjärnor för rätt svar.

Särskilt utformat lektionsformat

Särskilt utformat lektionsformat

Fokus resultat

På Novakid präglas barnet av en engelsktalande miljö, vilket innebär att barnet hör och lyssnar på engelska och förstår utan översättning. Barnet svarar utifrån sina kunskaper i talspråket.
Efter 2–3 månader med regelbundna Novakid-lektioner på engelska kan barnet därför kommunicera på grundläggande engelska – och mot slutet av kursen kan barnet föra enkla samtal och berätta om sig själv, sitt namn, vad klockan är, räkna till 20 och så vidare.

Fokus resultat

Fokus på resultat

Registrera dig för en testlektion redan nu – kostnadsfritt!

REGISTRERA DIG FÖR EN TESTLEKTION
Under en testlektion får ditt barn träffa en lärare,
öva lite engelska och lära sig nya uttryck.
Samtidigt kan vi bedöma barnets nivå
och ge vägledning så att vi kan fortsätta undervisningen.
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.