Engelska för 4–5-åringar

Novakids program är utvecklade av lärare som har engelska som modersmål, som gör det möjligt för barn att börja lära sig grunderna i engelska när de är runt fyra, fem år gamla.

big circle
small circle
small circle

Hur undervisar vi barn?

Novakids undervisning i engelska för 4-5-åringar har ett särskilt format. I den här åldern är språket inte det enda målet för barnen, och det är ganska svårt att motivera dem med bara kunskap, bra uttal och betyg. Variation och roliga spel och lekar under ledning av professionella engelsktalande lärare hjälper våra nybörjare att ha kul på engelska innan de börjar "lära sig".

Novakids lektioner erbjuder ett interaktivt naturligt språkbad i det engelska språket, som vägleds av en professionell lärare med engelska som modersmål.

slide main image

Novakids lektioner erbjuder ett interaktivt naturligt språkbad i det engelska språket, som vägleds av en professionell lärare med engelska som modersmål.

Därför undervisar vi barn i 4–5-årsåldern

  • I den här åldern kan barn härma beteendet hos en vuxen, som till exempel läraren, och upprepa det. Interaktivt lärande tillsammans med en modersmålstalare är det mest effektiva sättet för ett barn att hitta rätt uttal, artikulering, intonation, mimik och gester.
  • Barn i förskoleåldern är inte rädda för att göra misstag när de pratar, så därför har de ingen språkbarriär.
  • Programmet är inte bara fokuserat på språkinlärning, utan även på minnesutveckling, tankeförmåga, nyfikenhet och lärande genom ett annat språk. Barnen bygger upp sitt ordförråd på ett naturligt och intuitivt sätt.
  • Vuxna elever brukar översätta sina tankar på modersmålet till engelska. Barn som lär sig engelska är annorlunda och kan tänka på engelska. Genom att lära sig nya saker på ett annat språk utan att fokusera på själva språket inhämtar de kunskap ur ett annat språkperspektiv och förbättrar samtidigt sin flexibilitet mentalt.
compass icon

Elever som är fyra, fem år gamla kan skaffa sig samma grundläggande bakgrundskunskap som modersmålstalare. Att lära sig dikter, barnvisor, låtar, rim och ramsor eller tungvrickare leder till en bättre förståelse av kulturen och tänkandet.

Särskilt utformat lektionsformat

Efter att vi övervägt alla psykologiska och pedagogiska aspekter skapade vi vår särskilt utformade kursplan för 4–5-åringar. I klassrummet lär sig våra förskolebarn språket i sig, men även lär sig via språket – precis som de gör på sitt modersmål.
Att tala engelska är inte det enda målet, utan ett verktyg för att utforska världen. Lekfullt lärande-uppgifter, videor, färgrika presentation, trygg och behaglig miljö – varje del av Novakids lektioner stöder lärprocessen.

Särskilt utformat lektionsformat

Särskilt utformat lektionsformat

Fokus resultat

Lek för barn är hårt arbete för lärare. Att undervisa föreskolebarn på ett underhållande men samtidigt effektivare sätt kräver god planering och målsättning för att nå tydliga resultat, som alla våra elever ska kunna nå i slutet av kursen. Programmet utgår från Gemensam europeisk referensram för språk, Gers, och förbereder yngre elever för nästa steg: att läsa och skriva.

Fokus resultat

Fokus på resultat

Registrera dig för en testlektion redan nu – kostnadsfritt!

REGISTRERA DIG FÖR EN TESTLEKTION
Under en testlektion får ditt barn träffa en lärare,
öva lite engelska och lära sig nya uttryck.
Samtidigt kan vi bedöma barnets nivå
och ge vägledning så att vi kan fortsätta undervisningen.
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.