Engelska för 11–12-åringar

Novakids program i engelska för elever i årskurs 5 och 6 erbjuder fantastiska möjligheter att lära sig mer om världen genom språkundervisningen, när barnen söker svar på frågor på egen hand.

big circle
small circle
small circle

Dubbelnatur

Trots alla positiva aspekter ska man tänka på att ur ett psykologiskt perspektiv så präglas den här åldern av sökande efter identitet.
Därför har barnen ofta svårt att koncentrera sig, de känner sig ofta trötta, ändrar inriktning, har mindre intresse av skolarbete och ett starkt beroende av bekräftelse från omgivningen.

Engelska skapar lust att lära, om det finns intresse för både innehåll och lärprocessen.

slide main image

Engelska skapar lust att lära, om det finns intresse för både innehåll och lärprocessen.

Novakids program för 11–12-åringar omfattar

  • Spännande material som är anpassat efter barnets ålder och deras skiftande behov. Lektionerna skapar nyfikenhet, mental utveckling och intresse för lärprocessen.
  • Varierande och visuella aktiviteter med ämnen som bidrar till utvecklingen och hjälper eleven att nå en högre språklig nivå.
  • Få en djupare förståelse för grammatiken
  • Elever deltar i intressanta diskussioner och blir inspirerade när de läser tankeväckande texter.
compass icon

Viljan – eller motviljan – hos elever att lära sig saker i 5:e och 6:e klass har ett direkt samband med vilka känslor som lärprocessen framkallar. Barn kan gå från ytterligheter: Framsteg ger positiva reaktioner och en stark vilja att lära sig allt på en gång, medan misslyckande skapar negativa reaktioner där barnet bara vill ge upp direkt.

Särskilt utformat lektionsformat

Intresse är själva grunden för motivation, särskilt i den här åldern. Innehållet och lärprocessen på Novakid är fascinerande för våra elever. I programmet för 11–12-åringar kan de kommunicera fritt om skolämnen på engelska. Matematik eller geografi är inte längre något tråkigt, eftersom kursen omfattar lektioner i CLIL-serien. På så sätt ökar barnets potential att lära sig mer om världen, tack vare språkinlärningen.

Särskilt utformat lektionsformat

Särskilt utformat lektionsformat

Framgångsfaktorn är allt

Novakids program i engelska för barn i årskurs 5 och 6 är utformat för att säkerställa barnets språkutveckling, utöka ordförrådet och vidga sina vyer, med underhållande och vardagliga samtal om intressanta ämnen. Sedan är barnet redo för testet A2 Level, YLE Flyers – Speaking, Listening, Reading.

Framgångsfaktorn är allt

Framgångsfaktorn är allt

Registrera dig för en testlektion redan nu – kostnadsfritt!

REGISTRERA DIG FÖR EN TESTLEKTION
Under en testlektion får ditt barn träffa en lärare,
öva lite engelska och lära sig nya uttryck.
Samtidigt kan vi bedöma barnets nivå
och ge vägledning så att vi kan fortsätta undervisningen.
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.