Engelska för 10-åringar

Den här åldern är viktig för barnets fysiska och mentala utveckling. Vi har utformat ett lämpligt undervisningsprogram utifrån de speciella psykologiska egenskaperna hos barn i 10–11-årsåldern.

big circle
small circle
small circle

De första tio åren

I den här åldern går barn oftast i årskurs 4 eller 5, de är alltså mitt inne i en intensiv grundskoleperiod, vilket påverkar deras självbild, beteende och inställning till undervisning.
Den här åldern föregår puberteten, som innebär en dramatisk utveckling av deras kognitiva och fysiologiska processer.

När barn är 10–11 år förstår de redan hur lärande går till och vad de vill lära sig. Men de motiveras främst av sin nyfikenhet och alla positiva känslor som de upplever när de får ny kunskap.

slide main image

När barn är 10–11 år förstår de redan hur lärande går till och vad de vill lära sig. Men de motiveras främst av sin nyfikenhet och alla positiva känslor som de upplever när de får ny kunskap.

Psykologiska egenskaper hos 10–11-åringar

  • Visa entusiasm för lärande men samtidigt att du gillar spel och lek.
  • Ofrivilligt minne ersätts av frivilligt minne. Barnet kan nu koncentrera sig längre stunder.
  • Barnet börjar studera på egen hand utan vägledning av läraren. Barnet kan utföra en uppgift utan problem.
  • Förmågan till självreflektion utvecklas. Barn i den här åldern kan lita på sina erfarenheter och behärska sig när det gäller beteende och handlingar.
compass icon

Novakids program för Movers är en kurs med spännande och utvecklande digitala lektioner. Här kan elever förbättra både sitt ordförråd och grammatik – och samtidigt inhämta ny kunskap och studera skolämnen på egelska

Särskilt utformat lektionsformat

Novakids program för skolbarn i 10–11-årsåldern tar hänsyn till alla psykofysiologiska egenskaper och egenheter i den här åldern. Vår undervisningsplan omfattar intuitiva kognitiva metoder för att barnen ska lära sig grammatiska strukturer och lexikaliska enheter. Barn lär sig materialet via syn- och ljudassociationer och kinestetisk inlärning. De använder det engelska språket som ett verktyg för fortsatt lärande och kommunikation. Vi gör vårt bästa för att stödja våra elever och bygga upp deras självförtroende.

Särskilt utformat lektionsformat

Särskilt utformat lektionsformat

Fokus resultat

Barnet lär sig grammatik och vokabulär enligt internationella standarder, så att de kan kommunicera och prata om intressanta ämnen. I slutet av kursen är barn i 10–11-årsåldern redo att ta testet Cambridge Level A1 Movers (YLE) (Speaking, Listening, Reading).

Fokus resultat

Fokus på resultat

Registrera dig för en testlektion redan nu – kostnadsfritt!

REGISTRERA DIG FÖR EN TESTLEKTION
Under en testlektion får ditt barn träffa en lärare,
öva lite engelska och lära sig nya uttryck.
Samtidigt kan vi bedöma barnets nivå
och ge vägledning så att vi kan fortsätta undervisningen.
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.