Program
och pedagogik

Lärande genom språkbad

main image
circle image

Varför är Novakids undervisning effektiv?

På Novakid kan barnet lära sig engelska som ett modersmål: Eleven tränas i att kommunicera med modersmålstalare. Lektionerna, som varar i 25 minuter, genomförs på ett lekfullt och samtidigt effektivare sätt – så att barnet behåller sin koncentrationsförmåga samtidigt som det sker en hållbar utveckling. Lärarens viktigaste verktyg är ett virtuellt klassrum som gör lektionen till ett spännande äventyr.

Föräldrar kan på ett enkelt sätt följa barnets utveckling via ett resultatsystem

main slide image

Föräldrar kan på ett enkelt sätt följa barnets utveckling via ett resultatsystem

Progam och nivåer Novakid

Baserat på nivå

Inblick i program utifrån barnets nivå i engelska

Baserat på ålder

Inblick i olika program utifrån barnets ålder

lektioner med certifierade lärare som talar flytande engelska.

Program enligt nivåer

Novakids program är utformade enligt nivåerna A1 och A2 i Gemensam europeisk referensram för språk (Gers) som motsvarar Cambridge English YLE Starters, Movers och Flyers-testen. Under en testlektion bestämmer lärare relevant engelsknivå och följer utvecklingen i lärandet för att säkerställa framsteg.

Pre-K

15
enheter
67
lektioner
2
gånger per vecka
8
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
8 månader

Det här kan ett barn:

 • hälsa och säga hej då
 • beskriva färger, geometriska figurer och känslor
 • kan benämna möbler, djur frukt, yrken, kroppsdelar och kläder
 • kan räkna till 10 på engelska
 • hela det engelska alfabetet (från a till z)
 • prata om önskemål och färdigheter med uttryck som ”I like” och ”I can”
Läs mer

Juniors

11
enheter
50
lektioner
2
gånger per vecka
6
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
6 månader

Det här kan ett barn:

 • bokstavera på engelska
 • läsa enkla ord
 • prata om familj, leksaker och kläder
 • förstå och följa enkla anvisningar från läraren
 • svara på enkla frågor om familj och önskemål
 • kan klockan på engelska
Läs mer

Starters

11
enheter
50
lektioner
2
gånger per vecka
6
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
6 månader

Det här kan ett barn:

 • prata om sig själv, föra enkla samtal i bekanta ämnen
 • prata om tidigare berörda ämnen (mat, familj, klassrummet)
 • prata om dagliga rutiner och vad man gör för tillfället
 • prata om händelser i det förflutna med hjälp av was/were
 • prata om djur och jämför dem
 • säga vad klockan är på engelska
 • be om och erbjuda hjälp
 • läsa ord med 4–6 bokstäver och bygga meningar med dem
Läs mer

Movers

10
enheter
64
lektioner
3
gånger per vecka
5.5
månader
Läs mer
3 gånger per vecka
5.5 månader

Det här kan ett barn:

 • prata om skolämnen och vardagsrutiner
 • hålla med/inte genom att använda uttryck som ”I think so” och ”You are right”
 • följa enkla anvisningar från läraren
 • prata om vardagsrutiner och det som händer för tillfället
 • prata om händelser i det förflutna
 • diskutera framtidsplaner
 • tala med enkla meningar om familj och vänner, kläder, dagliga aktiviteter och helgplaner
 • jämföra olika föremål
 • prata om fritidssysselsättning
 • läsa och förstå enkla texter om vanliga ämnen (kläder, vardagsaktiviteter, helgplaner)
 • förstå enkla och korta texter utifrån bilder
Läs mer

Flyers

15
enheter
84
lektioner
3
gånger per vecka
7.5
månader
Läs mer
3 gånger per vecka
7.5 månader

Det här kan ett barn:

 • prata om helger, yrken, intressen, önskemål och framtiden
 • berätta historier
 • prata om framtida händelser med hjälp av två tempus
 • be om hjälp
 • hitta på en berättelse på engelska med idéer, bilder och ord som läraren ger
 • ge råd
 • tänka på möjliga situationer i nuet och framtiden
 • svara på inbjudningar, erbjudanden, ursäkter och förfrågningar
 • förstå mer komplexa texter i tidigare studerade ämne
Läs mer
15

Intensiva talkurser

Time2Talk

Intensivkurs i att tala engelska
40
lektioner
2
gånger per vecka
5
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
5 månader
Intensivkurs i att tala engelska

Det här kan ett barn:

 • diskutera olika konstformer
 • prata om olika musikgenrer
 • beskriva prylar och jämföra dem
 • prata om matvanor och om hälsosam mat
 • prata om fiktion, mystiska skapelser och superhjältar
 • prata om olika länder, traditioner, seder och bruk, språk och kultur
 • dela sina åsikter om olika genrer, intriger, filmskådespelare och tecknade serier
 • beskriva humoristiska bilder och berätta roliga historier
Läs mer

Virtual Explorer

Intensivkurs i att tala engelska
56
lektioner
2
gånger per vecka
7
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
7 månader
Intensivkurs i att tala engelska

Det här kan ett barn:

 • Uttrycka sin åsikt om olika former av underhållning, t.ex. konst, musik
 • Prata om den moderna tekniken
 • Tala om viktiga vetenskapliga genombrott och deras inverkan på det moderna livet
 • Använda kritiskt tänkande för att diskutera lösningar på moderna frågor.
 • Tala om forntida civilisationer och viktiga historiska personer.
 • Prata om framtida trender
 • Göra framtida förutsägelser om miljöfrågor, vetenskap och teknik
 • Berätta om resor och turism
Läs mer
12

lektioner med certifierade lärare som har engelska som modersmål.

Program enligt ålder

Novakids program tar hänsyn till psykologiska egenskaper hos barn i olika åldrar. Under en testlektion bestämmer läraren vilken nivå barnet befinner sig på, utifrån ålder och kunskap. Novakids lärare och metodutvecklare följer framstegen och anpassar programmet efter barnets behov under hela lärprocessen.

4–5 år

15
enheter
67
lektioner
2
gånger per vecka
8
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
8 månader

Ett barn i den här åldern:

 • är nyfiken och vill verkligen lära sig mer om världen via ett annat språk
 • härmar vuxnas tal och beteende
 • är inte rädd för att tala
 • lär sig genom att leka
 • har lätt för att repetera fonetik, miner och gester
 • is becoming a more independent learner
Läs mer

6–7 år

11
enheter
50
lektioner
2
gånger per vecka
6
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
6 månader

Ett barn i den här åldern:

 • har den naturliga språkinlärningsmekanismen
 • har flexibelt tänkande
 • är inte rädd för att tala
 • har bra minne
 • utforskar världen genom att leka
 • har en grundläggande förståelse av omvärlden
Läs mer

8–9 år

11
enheter
50
lektioner
2
gånger per vecka
6
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
6 månader

Ett barn i den här åldern:

 • är social
 • är emotionell
 • är intresserad av nya saker
 • har utvecklat sitt minne
 • gillar att spela spel
 • lär sig att öka sin koncentrationsförmåga
 • börjar analysera information
 • behöver beröm och bekräftelse
Läs mer

10–11 år

11
enheter
64
lektioner
3
gånger per vecka
5.5
månader
Läs mer
3 gånger per vecka
5.5 månader

Ett barn i den här åldern:

 • är nyfiken och aktiv
 • är intresserad av att lära sig nya saker
 • har fortfarande lek som sin favoritaktivitet
 • kan koncentrera sig och vara uppmärksam
 • kan lära sig själv oberoende av andra
 • kan analysera sina egna erfarenheter
 • är beroende av andras bedömning
 • kan lätt bli distraherad
Läs mer

11–12 år

15
enheter
84
lektioner
3
gånger per vecka
7.5
månader
Läs mer
3 gånger per vecka
7.5 månader

Ett barn i den här åldern:

 • vill ofta kommunicera
 • är intresserad av omvärlden
 • kan organisera och styra sina handlingar
 • är redo för gemensamma åtgärder
 • kan vara ouppmärksam
 • byter intresssen ofta
 • kan vara mindre intresserad av skolämnen
 • kan vara beroende av bekräftelse från andra
Läs mer
15

Intensiva talkurser

Time2Talk

Intensivkurs i att tala engelska
40
lektioner
2
gånger per vecka
5
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
5 månader
Intensivkurs i att tala engelska

Det här kan ett barn:

 • diskutera olika konstformer
 • prata om olika musikgenrer
 • beskriva prylar och jämföra dem
 • prata om matvanor och om hälsosam mat
 • prata om fiktion, mystiska skapelser och superhjältar
 • prata om olika länder, traditioner, seder och bruk, språk och kultur
 • dela sina åsikter om olika genrer, intriger, filmskådespelare och tecknade serier
 • beskriva humoristiska bilder och berätta roliga historier
Läs mer

Virtual Explorer

Intensivkurs i att tala engelska
56
lektioner
2
gånger per vecka
7
månader
Läs mer
2 gånger per vecka
7 månader
Intensivkurs i att tala engelska

Det här kan ett barn:

 • Uttrycka sin åsikt om olika former av underhållning, t.ex. konst, musik
 • Prata om den moderna tekniken
 • Tala om viktiga vetenskapliga genombrott och deras inverkan på det moderna livet
 • Använda kritiskt tänkande för att diskutera lösningar på moderna frågor.
 • Tala om forntida civilisationer och viktiga historiska personer.
 • Prata om framtida trender
 • Göra framtida förutsägelser om miljöfrågor, vetenskap och teknik
 • Berätta om resor och turism
Läs mer
12
 • Nivåer och enheter

  Novakids program utgår från principerna i Gers och består av fyra nivår, ett specialprogram för föreskolebarn och en avancerad, intensiv kurs i att tala engelska, Time2Talk. Nivåer består av enheter, varje enhet av fyra lektioner i samma ämne med särskilda övningar i grammatik, ordförråd och tal.

 • Personligt arbetssätt

  Lärare övervakar, hanterar och belönar elevens framsteg med bekräftelse av prestationer och diplom. Vi har dessutom speciella lektioner i grammatik, tal och läsning så att lärare kan anpassa kursplanen efter individens behov.

 • Lektionstid

  En lektion är 25 minuter lång – en perfekt tidslängd så att barnet kan inhämta kunskap på ett effektivare sätt utan att bli trött. Studier bekräftar att under enskilda lektioner – särskilt med modersmålstalare – får man mer gjort än i grupper.

DiplomKoll på utveckligen

Vi följer elevernas utveckling och utfärdar regelbundet diplom på inhämtad kunskap

section.certificate.item1.imageAlt
DiplomNivå – diplom

I slutet av varje nivå får eleven ett diplom - detta stärker barnets självförtroende och bevisar dem framsteg som har gjorts i engelska!

section.certificate.item2.imageAlt
12

Vi tycker att elever ska ha kul i klassrummet och vara stolta över sina framsteg i engelska. Efter varje genomförd nivå och bedömningslektioner får Novakid-elever diplom för sina resultat – och föräldrar kan dela diplomen i sociala medier.

circle image

TPR-metoden

(Total Physical Response)

Total Physical Response (TPR) är en metod där läraren visar bilder men även levandegör materialet med gester, ansiktsuttryck och rörelser. Barnen tycker det är kul att upprepa rörelserna efter läraren – och barnen lär sig snabbare och effektivare. TPR-metoden uppvisar i kombination med en kommunikativ approach goda resultat. Efter bara några månader med regelbundna lektioner kan vi se hur barn börjar tala, även de som aldrig har studerat engelska tidigare.

main slide image

Novakid-lärare

Vi är väldigt noggranna när vi väljer våra lärare. Efter en rigorös kontroll av diplom och certifikat ber vi dem att genomföra en live demo-lektion med en Novakid-specialist för att testa lärarens yrkeskunskap.
Josse
Josse Storbritannien

Undervisningserfarenhet: 15 år

Roxanne
Roxanne Sydafrika

Undervisningserfarenhet: 10 år

Brittani
Brittani USA

Undervisningserfarenhet: 10 år

Dayna
Dayna Sydafrika

Undervisningserfarenhet: 3 år

JP
JP Sydafrika

Undervisningserfarenhet: 3 år

Välkommen att testa!får ditt barn lära sig engelska med en modersmålstalare.

Våra lärare kommunicerar med ditt barn på ett bra sätt, testar barnets nuvarande nivå på engelska och inspirerar så att ditt barn lär sig att tala engelska.
main image
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.