Engelska för förskolebarn

Föräldrar väljer först och främst engelskundervisning för att utveckla barnets minne, koncentrationsförmåga och fantasi.

main image

Vi prioriterar lek och spel

Oavsett om målet är att lära sig nya ord eller grammatik, presenteras det för barnet i form av lek och spel så att barnet snart förknippar engelska med spel. Lektionerna ska alltså baseras på lek och spel, där eleven får stjärnor för att lyssna noga och följa lärarens instruktioner.

Läraren är hela världen!

För ett barn är en lärare mycket mer än bara en källa till kunskap. En lärare fastställer spelreglerna, och barnet väljer att antingen acceptera dem eller inte.

Det beror på läraren om eleven gillar engelskundervisningen. För nybörjare kan den första lektionen vara helt avgörande, och läraren måste ge ett gott intryck.

Lek- eller spelformatet och en lärare som barnet är villigt att leka med är två viktiga faktorer i engelskundervisning för förskolebarn. Hur är det med själva processen?

main image

Allt är tillåtet!

Kroppen har sitt eget minne, och det har även barnets kropp. Allt som barn inte kan uttrycka i ord förmedlas i stället genom deras ansiktsuttryck och gester. De hoppar ofta upp, viftar med armarna och vrider på huvudet för att tala om för vuxna vad de behöver.

Samma sak händer när förskolebarn lär sig engelska. Att lära sig rim, siffror och sånger och att läraren använder kroppsspråk, utvecklar barnen på följande sätt:

  • Alla minnessystem aktiveras.
  • Rytm och rim hjälpter till att komma ihåg längre texter.
  • Ansiktsuttryck och gester förmedlar ordens betydelse på ett tydligt sätt utan att det behövs någon översättning.
  • Texterna omfattar vanliga vardagsstrukturer. När barnet kommer ihåg dem blir de till mönster, som eleven efter hand kan överföra till liknande situationer för att kommunicera ute i verkligheten.
  • Glad musik gör lektionen roligare.
main image
main image

Hur är det med ”se och röra”?

Barn behöver färgglada visuella hjälpmedel med starka färger och vackra bilder som de kan röra. Våra lärare använder leksaker under lektionerna. Lärarna pratar med dem, skämtar och använder dem för att visa eleverna vad de menar. Aktivt samspel är den fjärde faktorn för en lyckad lektion med barn.

Barn tar ofta med sig sina favoritleksaker till lektionerna. Lärarna använder dem i leken för att engagera barnet i inlärningsprocessen. Det här tillvägagångssättet fungerar med blyga barn.

main image

Sist men inte minst

Under det aktiva samspelet kombineras alla faktorer till en enda: att lära barn engelska. I en effektiv lektion med förskolebarn har ett barn tre typer av aktiviteter: fysiska (aktiva lekar, dans), tal aktiviteter samt aktiviteter som utvecklar kreativitet. Följande är viktiga när du undervisar förskolebarn och barn i engelska:

  • Att ha en lärare som kan fånga barnets uppmärksamhet och skapa förtroende redan från första lektionen.
  • Att använda lek och spel som huvudaktivitet för förskolebarn.
  • Att använda bra visuella hjälpmedel som är lätta att komma ihåg.
  • Akitv interaktion som involverar barnet fullt ut i lektionen.
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.