Engelska från grunden: När ska man börja?

Alla moderna föräldrar förstår behovet av att lära sig främmande språk och väljer självklart oftast engelska. Men den viktigaste frågan är: ”När ska barn börja lära sig engelska?”

Read more
main image

Det finns två motsatta synsätt

main image

En del menar att det är bättre att börja i skolåldern. Men vissa skolbarn är redo att börja lära sig engelska nästan direkt efter födseln. Låt oss titta på för- och nackdelar med de här synsätten.

Pros

  • I skolan börjar man med lektioner i engelska. I och med att barnen förstår att dessa lektioner är riktiga lektioner så väcks deras intresse och de tar dessa lektioner på allvar.
  • I den här åldern har barnet redan lärt sig ljud- och bokstavssystemet på modersmålet. Att lära sig det här systemet på engelska är en bra hjälp, om barnet har talsvårigheter.
  • Barn är inte rädda för att lära känna andra barn eller hitta på nya lekar, och de börjar visa att de är självständiga. Kommunikation sker även utanför familjekretsen, och kunskaper i engelska kommer till användning när man reser utomlands eller är på semester. Att få användning för engelska är ytterligare ett incitament för resultatinriktade studier i stället för att studera för ”den allmänna utvecklingen”.

Cons

  • Eleverna känner till skillnaden mellan förskole- och grundskolemiljö. Om ett barn börjar lära sig engelska från grunden i skolåldern kommer barnet att ha en viss inställning till inlärningsprocessen, eftersom det redan har upplevt ett ämnesspecifikt system. Dessutom blir det svårare för en lärare att engagera ett barn och visa att inlärning av engelska för nybörjare i språkskolor inte är samma sak som i skolan.
  • De första skolåren leder till en hel del stress för barnen. I första klass känner sig eleverna stressade eftersom deras liv har förändrats dramatiskt. I årskurs 2 upplever barnen stress på grund av större utmaningar i olika ämnen. Engelska innebär den högsta formen av abstraktion. I början kan barnen inte medvetet använda sitt minne, samtidgt som erfarenheten att lära sig sitt modersmål inte är till någon hjälp för dem.
  • I skolan lär sig barnen att skriva och lära sig grammatik på sitt modersmål. Att lära sig ett främmande språk vid sidan om modersmålet skapar förvirring och protester i barnets inre..

Engelska från födseln

Ett tidigt intresse för engelska får inte alltid positiva konsekvenser eller långvariga resultat.

När är det berättigat att lära sig främmande språk redan från födseln?

När en av föräldrarna bara talar engelska eller när ett barn bor både i sitt hemland och till exempel USA. Tvåspråkiga barn blandar båda språken under en lång tid och kan få språksvårigheter, om de går till förskolan där man talar ett av modersmålen. Det här problemet beror på att hjärnan lär sig två språksystem samtidigt och dessutom väldigt snabbt, men det passiva ordförrådet kan inte förvandlas till ett aktivt lika snabbt. Därför använder barnet det ord som hen kommer ihåg först, på ett av språken.

Det är också viktigt att veta ...

Fördelarna med tidig inlärning är att barn visar sina färdigheter direkt. Barn som lär sig engelska från grunden vid en mycket tidig ålder talar det som en blandning av engelska och ord från sitt modersmål. De använder automatiskt det första ordet som de tänker på under ett samtal. De räknar, beskriver färger, uttrycker sin vilja, leker, sjunger och hänvisar till figurer i tecknade filmer på engelska. Observera dock att det viktigaste språket för barn är det som de talar mest. Om det andra språket inte används regelbundet så glömmer barnen snabbt det språket.

main image
main image

Vad säger experterna?

Den bästa åldern för att lära sig engelska från grunden är 4-5 år. Barnen talar redan sitt modersmål flytande, och deras minne minns fortfarande hur de lyckades bemästra det språket. Det blir därför enkelt och smidigt att lära sig ett nytt språk.

Att lära sig engelska som en del av den allmänna utvecklingen bidrar till att utveckla minnet, koncentrationsförmågan, fantasin och abstrakt tänkande. Det utvecklar även det andra språksystemet, som gör att språket inte uppfattas som främmande eller konstigt – förutsatt att man involverar medvetna mekanismer för inlärning och memorering.

Barnen ser fram emot våra videolektioner!

Lärarna på Novakid Online English School gör lektionerna intressanta och nyttiga för ditt barn som precis har börjat lära sig språket från grunden. Ditt barn kommer att gilla våra videolektioner, och att lära sig engelska med hjälp av språkbad då detta är en spännande process.

We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.