Kontakta oss

Engelska för nybörjare: Få ditt barn att älska det engelska språket redan från första lektionen!

Vi lär oss vårt modersmål genom att först lyssna och börja tala. Därefter lär vi oss bokstäver och börjar läsa och skriva. Precis på detta sätt bör även engelskundervisningen för nybörjare att organiseras.
Children

  Första lektionen

  En välorganiserad första lektion med ett barn som precis har börjat lära sig språket leder till följande resultat:

 • Förmågan att lyssna och uttalet utvecklas.
 • Barnen kommer ihåg fraser från sociala situationer och vardagskommunikation och använder dem automatiskt när de talar.
 • Den psykologiska barriären rivs, och engelska upplevs inte som något farligt.

  Hur genomför man en introduktion på rätt sätt?

 • Skapa en atmosfär av tillit och engagera barnet med vänliga ansiktsuttryck och samtal.
 • Använd leksaker som mellanhand mellan lärare och barn för att skapa intresse hos eleven redan från början. Lärare använder dem för att leka och engagera barnet i inlärningsprocessen.
 • Skapa förutsättningar för fullständig inlevelse i språkmiljön, som hjälper eleven att förstå engelskt talspråk.
 • Undervisa i engelska genom kommunikation. Under lektioner är samtalet mellan lärare och elev helt avgörande.
 • Uppmuntra elever att delta i dialogen redan under de första lektionerna. Lyssna och upprepa flera gånger så att en enkel fras verkligen sitter, på så sätt kommer barnet att lära sig mer effektivt.

En fras?...
Varför en fras?
Hur är det med ord?

En nybörjarelev måste få alla språkliga intentioner presenterade som uttryck. Självklart börjar de med dem som är lättast att komma ihåg.

Naturligtvis arbetar vi också med enskilda ord. Men dessa presenteras inte separat. Istället presenteras de som alternativ som de kan använda den givna meningen för att förmedla olika betydelser.

Banner

Hur är det med grammatiken?

Grammatik är ytterst viktigt redan från början. En lärare bör fokusera på att bygga upp en solid grammatisk bas för nybörjare efter att ha skapat en atmosfär av tillit och etablerat kontakt genom att tala.

Grammatiska strukturer introduceras som stödjande verktyg, ofta med hjälp av bildmaterial. Grammatiska strukturer befästs alltid genom lek.

Varför lek?

Nybörjarengelska som bygger på lek och spel väcker barnets intresse, nyfikenhet och lust för att lära sig nya saker. Det är ingen överraskning att detta tillvägagångssätt gör det möjligt för elever att nå bättre resultat snabbare. Om ditt barn precis har börjat lära sig engelska från grunden och du vill ge ditt barn en riktigt bra start med inspirerande lektioner, så kan Novakid Online English School erbjuda videolektioner i engelska där barnet undervisas av lärare som är specialutbildade för att jobba med barn. De vet hur de ska få ditt barn att tala engelska redan från första lektionen. Tror du inte på det? Prova ska du se!

Endast engelska!

Novakid har inga lärare som talar barnens modersmål, detta innebär att eleverna måste använda engelska. Läraren skapar en atmosfär i klassrummet som gör att eleverna får utnyttja sin egen förmåga. Är du fortfarande tveksam? Registrera dig för en gratis provlektion.

Prova kostnadsfrittbanner.onlyEnglishBanner.imageAlt