yellow_circle
yellow_circle
yellow_circle
yellow_circle

Att lära sig engelska med Novakid

Novakid Online English School erbjuder videolektioner för barn i åldern 4–12 år. Skolan är unik i sitt slag, eftersom vi undervisar i engelska genom samtal mellan en modersmålstalare och elev.
Varför Novakid?
Children

Varför Novakid?

girl

Våra 25-minuterslektioner omfattar endast direktkommunikation. På så sätt dras barnen in i språkmiljön och lär sig engelska genom känslor, ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk.

 • Inga tråkiga uppgifter
  Inga tråkiga uppgifter
 • Inga grammatiska block
  Inga grammatiska block
 • Inga betyg
  Inga betyg

Utbildningsnivåer

01
star icon

”Från grunden”. När ska man börja?

Alla föräldrar förstår i dag hur viktigt det är för barn att lära sig ett annat språk. Och de flesta väljer ...

Läs mer
02
box icon

För grundskolebarn

Engelska skiljer sig från andra ämnen i skolan. Vårt mål är att lära barn att kommunicera på engelska.

Läs mer
03
rocket icon

För nybörjare

Hur får man barn att älska undervisning i engelska redan från första lektionen? När vi lär oss vårt modersmål börjar vi med att lyssna och sedan att tala.

Läs mer
04
whirligig icon

För förskolebarn

För att utveckla koncentrationsförmågan, fantasin och minnet, så väljer föräldrar i regel ...

Läs mer

Vad består inlärningsprocessen av?

01

Programmet är indelat i olika nivåer beroende på ålder och kunskapsnivå i engelska. Varje nivå har sina egna lexikala, grammatiska och muntliga ämnen som fokuserar på elevernas åldersspecifika behov.

02

Vår pedagogik i undervisningen utgår från psykologiska egenskaper hos varje åldersgrupp.

03

Läraren bedömer kunskaperna under den inledande kostnadsfria lektionen för att ytterligare anpassa engelskkursen till barnets förmåga.

04

Efter varje lektion får föräldrarna en rapport med en beskrivning av lektionen, barnets framsteg, läxor och rekommendationer för inlärning.

Vilka är eleverna?

Banner

Vilka är eleverna?

Novakid är för barn i åldern 4-12 år, förskolebarn och skolbarn. Du kan börja delta i undervisning i vilken ålder som helst oberoende på vilka kunskaper som finns i ryggsäcken. Då lektionerna ges individuellt har varje elev sin egen läroplan.

Syftet med att undervisa förskolebarn i engelska är att presentera för de språket, väcka deras intresse och hjälpa de att ta de första stegen mot att lära sig språket. Våra lektioner bidrar även till barnens allmänna utveckling genom lek och utvecklar uttalet med hjälp av låtar på engelska.

Vi visar att engelska är roligt och fascinerande när vi undervisar. Vi får barnen att älska språket och uppmuntrar de att lära sig det. Grundskoleeleverna lär sig språket genom aktiviteter som bygger på lek och spel. Novakid hjälper även femte- och sjätteklassare att fördjupa sina kunskaper i andra skolämnen.

  Hur ser en lektion ut?

 • 01
  Lektionen varar i 25 minuter. Tiden är tillräckligt lång så att barnet inte blir trött och för att inhämta och befästa nya kunskap.
 • 02
  På Novakid har vi inga läroböcker eller anteckningsböcker. Vårt undervisningsmaterial är interaktiva presentationer.
 • 03
  Vi ger inga betyg. Men lärarna använder element från lek och spel, där korrekta svar registreras på det personliga kontot som belöningsstjärnor. Den här metoden motiverar elever att lära sig engelska mer än vad betyg gör.
Banner
Yellow decoration
Registrera dig för en testlektion redan nu – kostnadsfritt!
REGISTRERA DIG FÖR EN TESTLEKTION

Vilka är födelarna med att lära sig engelska på Novakid?

01

Våra lektioner varar i 25 minuter – och det motsvarar aktiv inlärningstid.

02

Undervisiningen är individuell. Läraren kan alltså anpassa programmet efter en viss elev, och föräldrarna kan välja ett lämpligt schema.

03

Programmet har olika nivåer, fokus är hela tiden på barnens ålder och psykologiska egenskaper.

04

Att lära sig språket genom levande kommunikation på engelska, i stället för läroböcker, med hjälp av en interaktiv presentation.

05

Lärarna talar inte elevernas modersmål, så barnen är helt omgivna av den språkmiljön och lär sig att kommunicera enbart på engelska, vilket hjälper dem att förstå talare av främmande språk.

06

Under varje lektion kan eleverna se sina framsteg på tavlan. Föräldrarna får också en detaljerad rapport som både motiverar och informerar de.

Registrera dig för en provlektion!

Alla kan prova på det nu – så testa en gratis provlektion! Det kommer du säkert att gilla, och du får snart se riktiga resultat!

Registrera dig för en provlektion!

Alla kan prova på det nu – så testa en gratis provlektion! Det kommer du säkert att gilla, och du får snart se riktiga resultat!

We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.