Englantia 4–5-vuotiaille

Novakidin ohjelma on natiivipuhujien kehittämä. Sen avulla lapset voivat aloittaa englannin perusteiden opiskelun 4–5-vuotiaasta alkaen.

big circle
small circle
small circle

Miten opetamme nuoria oppilaita?

4–5-vuotiaille lapsille suunnitelluissa englannin tunneissa on oma formaattinsa. Tässä iässä kielen oppiminen ei ole päätarkoitus. Pienet lapset eivät motivoidu tiedosta, hyvästä lausumisesta tai arvosanoista, kuten kouluikäiset jo tekevät. Sen sijaan vaihtelu ja ammattiopettajan tarkkaan ohjaamat jännittävät pelit auttavat nuoria oppilaita nauttimaan englannista ennen kuin varsinainen oppiminen alkaa.

Novakidin oppitunnit pyrkivät vuorovaikutteiseen, luonnolliseen englannin kielen immersioon, jota ohjaa englantia äidinkielenään puhuva ammattilaisopettaja.

slide main image

Novakidin oppitunnit pyrkivät vuorovaikutteiseen, luonnolliseen englannin kielen immersioon, jota ohjaa englantia äidinkielenään puhuva ammattilaisopettaja.

Miksi aloitamme lasten opettamisen 4–5 vuoden iässä

  • Tässä iässä lapsi osaa matkia aikuisen käyttäytymistä helposti, esimerkiksi tuutoriaan. Vuorovaikutteinen oppiminen natiivipuhujan kanssa on tehokas tapa, jolla lapsi oppii oikean lausumisen, intonaation, artikulaation, mimiikan ja eleet.
  • Esikouluikäiset lapset eivät pelkää tehdä virheitä puhuessaan, joten heillä ei ole kielimuuria.
  • Tämä ohjelma on suunnattu kielen oppimisen lisäksi muistin, ajattelun, mielenkiinnon ja toisella kielellä oppimisen yleiseen kehittämiseen. Lapset oppivat sanastoa muun toiminnan yhteydessä huomaamattaan.
  • Aikuisoppijoilla on tapana siirtää ajatuksensa äidinkielestä englantiin. Pienet lapset, jotka oppivat englantia, oppivat myös muodostamaan ajatuksensa suoraan englanniksi. Oppimalla uusia asioita toisella kielellä ilman, että itse kieleen tarvitsee keskittyä, lapsi oppii osaamisia lingvistiikan eri näkökulmista ja samalla kehittää mielen joustavuutta.
compass icon

4–5-vuotiaat oppilaat pystyvät kehittämään samat taustatiedot kuin äidinkielenään kieltä puhuvat. Lasten runojen, laulujen, riimittelyn ja sanontojen avulla lapsi oppii toisen kulttuurin ymmärrystä ja ajattelua.

Tuntien erikoisformaatti

Tutkittuamme psykologisia ja kasvatustieteellisiä näkökulmia päädyimme rakentamaan erillisen kurssiohjelman 4–5-vuotiaille lapsille. Luokassa pienet alle kouluikäiset eivät opiskele kieltä vaan kielen kautta, eli samalla tavalla kuin oppiminen tapahtuu äidinkielellä.
Englannin puhuminen ei ole tavoite, vaan väline tutkia maailmaa ympärillämme. Peliin perustuvat tehtävät, videot, värikkäät presentaatiot, ystävällinen ja turvallinen ympäristö muodostavat Novakid-luokan, joka tukee oppimista.

Tuntien erikoisformaatti

Tuntien erikoisformaatti

Tulokset ytimessä

Leikkiä lapselle, kovaa työtä opettajalle. Alle kouluikäisten lasten opettaminen viihdytävällä ja tehokkaalla tavalla vaatii huolellista suunnittelua ja kohdentamista, jotta tulokset olisivat selkeät. Näihin selkeisiin tuloksiin jokaisen oppilaamme tulisi päästä kurssin päätteeksi. Opetussuunnitelmamme perustuu eurooppalaiseen kielten CEFR-viitekehykseen. Se valmistaa nuoria oppijoita seuraavaan vaiheeseen, eli lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Tulokset ytimessä

Tulokset ytimessä

Varaa ilmainen kokeilutunti nyt.

VARAA ILMAINEN KOKEILUTUNTI
Kokeilutunnilla lapsesi tapaa opettajan,
harjoittelee englantia ja oppii uusia fraaseja.
Samalla arvioimme hänen osaamisensa
ja annamme suosituksia lisälukemiseksi.
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.