Englantia aivan alusta asti: milloin kannattaa aloittaa?

Kaikki vanhemmat ymmärtävät vieraan kielen osaamisen tarpeellisuuden, ja suurin osa valitsee englannin ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi lapselleen. Yleisin kysymys kuitenkin on, milloin lapsen tulisi alkaa opetella englantia?

main image

Kaksi erilaista näkökulmaa

main image

Toisten mielestä on parempi aloittaa opiskelu kouluikäisenä, toisten mielestä englantia voi opiskella jo lähes heti syntymän jälkeen. Pohditaan molempien näkökulmien hyviä ja huonoja puolia.

Pros

  • Englannin tunnit alkavat koulussa. Lapsi ymmärtää, että kyseessä on oppitunti, ja suhtautuu vakavasti ja kiinnostuneesti aiheeseen.
  • Tässä iässä äidinkielen äänteiden ja kirjainten järjestelmä on jo muodostunut. Tämän järjestelmän oppiminen englanniksi voi auttaa, jos lapsella on tiettyjä puheeseen liittyviä häiriöitä.
  • Lapsi ei pelkää tutustua toisiin lapsiin, tai keksiä ideoita pelaamiseen. Lapsi alkaa osoittaa itsenäisyyden merkkejä. Viestintä ulottuu perhepiirin ulkopuolelle ja englannin osaamista käytetään ulkomaanmatkoilla ja -lomilla. Englannin käyttö tukee tulosorientoitunutta oppimista yleisen kehittymisen sijaan.

Cons

  • Oppilaat tietävät, millaisia ovat esikoulun ja varsinaisen koulun erot. Kouluikäisenä nollapisteestä englannin opinnot aloittavalla lapsella on tietty oppimisasenne, koska hän on tutustunut jo aihekohtaiseen opetustapaan. Opettajan kannalta lapsen sitouttaminen voi olla vaikeampaa, ja voi olla hankala vakuuttaa, että englannin opiskelu kielikoulussa ei ole samanlaista kuin koulussa.
  • Ensimmäiset kouluvuodet ovat lapselle stressaavia. Ensimmäisellä luokalla oppilaita stressaa iso muutos elämässä. Toisella luokalla stressiä aiheuttavat haastavammat aineet. Englanti on erittäin abstraktia. Alussa lapset eivät voi tietoisesti käyttää apuna muistiaan. Oppimisen aiempi kokemus äidinkielestä ei auta heitä.
  • Koulussa lapsi oppii äidinkielen kirjoittamista ja kielioppia. Vieraan kielen opiskelu sen rinnalla aiheuttaa sekaannusta ja sisäistä ristiriitaa.

Englanti syntymästä lähtien

Varhainen innostus aloittaa englannin opiskelu ei aina johda positiivisiin, kestäviin tuloksiin

Milloin vieraan kielen oppiminen syntymästä lähtien on perusteltua?

Ongelmia voi esimerkiksi tulla, jos lapsen toinen vanhempi puhuu vain englantia tai lapsi asuu kotimaansa ohella myös englanninkielisessä maassa. Kaksikieliset lapset sekoittavat usein molempia kieliä ja heillä voi olla haasteita puhua vain toisella kielellä aloittaessaan esimerkiksi päiväkodissa. Ongelman taustalla on, että lapsi oppii kaksi kielijärjestelmää samaan aikaan ja hyvin nopeasti, jolloin passiivinen sanasto ei muutu aktiiviseksi. Näin lapsi käyttää vain sen kielen sanaa, jonka muistaa nopeammin.

On myös tärkeä tietää...

Opiskelun aikaisen aloittamisen etu on, että lapsi pystyy näyttämään taitojaan välittömästi. Hyvin varhain englannin opiskelun aloittaneet lapset puhuvat kieltä usein sekoittaen englantia ja omaa äidinkieltään. He käyttävät automaattisesti sanaa, joka tulee ensimmäisenä mieleen. He osaavat laskea, nimetä värejä, käskeä, leikkiä, laulaa ja siteerata piirrettyjen repliikkejä englanniksi. Lapsen pääkieleksi kuitenkin muodostuu se, jota he puhuvat useimmin. Jos toista kieltä ei käytetä aktiivisesti, lapsi alkaa pian unohtaa sen.

main image
main image

Mitä mieltä asiantuntijat ovat?

Paras ikä aloittaa englannin opiskelu nollapisteestä on 4-5-vuotiaana. Lapsi puhuu jo äidinkieltään sujuvasti ja hänellä on vielä muistissaan, miltä äidinkielen omaksuminen tuntui. Uusi kieli on helppo oppia, eikä lapselle muodostu siitä vaikeuksia.

Englannin opiskelu yleistä kehittymistä varten kehittää muistia, keskittymistä, mielikuvitusta sekä abstraktia ajattelua. Se muodostaa toisen kielijärjestelmän. Jos järjestelmän omaksumiseen liittyy tietoisia oppimisen ja muistamisen mekanismeja, kieli tuntuu tutulta ja kotoisalta.

Lapsesi odottaa jo seuraavaa videotuntia!

Novakid-verkkokielikoulun englannin opettajat tekevät englannin opiskelua aloittavan lapsesi oppitunneista jännittäviä ja hyödyllisiä. Videotuntimme saavat lapsessa aikaan mielenkiintoa ja englannin opiskelu kokonaan immersiivisessä kieliympäristössä on jännittävä prosessi.

We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.