Englantia 10-vuotiaille lapsille

Tämä ikäkausi on merkityksellinen lapsen fyysisen ja henkisen kehittymisen kannalta. 10–11-vuotiaille peruskouluikäisille tyypillisten psykologisten ominaisuuksien ymmärtäminen on auttanut meitä kehittämään juuri tähän ikäryhmään sopivan ohjelman.

big circle
small circle
small circle

Rajaikä

Yleensä tämän ikäluokan lapset ovat 4–5-luokkalaisia ja alkavat kohta valmistautua yläkouluun siirtymiseen. Siirtymä on suuri muutos lapsen tietoisuuden, käyttäytymisen ja oppimisasenteen kehittymisessä.
Biologisesti ikä on viimeisiä vaiheita ennen murrosiän alkamista, jolloin kehitys siirtyy uudele tasolle, ja kognitiiviset ja fysiologiset prosessit käyvät läpi suuria murroksia.

10–11 vuoden ikään mennessä lapsi ymmärtää jo, miten oppiminen toimii ja mitä asioita hän haluaa oppia. Lapsia kuitenkin edelleen motivoi lähinnä uteliaisuus ja tiedon hankkimisen jännittävä kokemus.

slide main image

10–11 vuoden ikään mennessä lapsi ymmärtää jo, miten oppiminen toimii ja mitä asioita hän haluaa oppia. Lapsia kuitenkin edelleen motivoi lähinnä uteliaisuus ja tiedon hankkimisen jännittävä kokemus.

10–11-vuotiaiden lasten psykologiset ominaisuudet

  • Osoittaa innostusta oppimista kohtaan mutta silti pitää leikkimisestä.
  • Tahdosta riippumaton muisti alkaa korvautua tahdosta riippuvalla muistilla. Lapsi osaa jo keskittyä pidempään.
  • Lapsi alkaa opiskella itsenäisesti ilman ohjausta. Lapsi pystyy helposti suorittamaan tietyn tehtävän.
  • Itsereflektio kehittyy. Jopa näin pienet lapset osaavat jo käyttää omaa kokemustaan ja hallinnoida tekojaan ja käyttäytymistään.
compass icon

Novakidin Movers-ohjelma on jännittävien ja valaisevien verkkotuntien kurssi. Tuntien aikana oppilaat oppivat sanastoa ja kielioppia, samalla opiskellen uutta tietoa ja kouluaineita englanniksi.

Tuntien erikoisformaatti

Novakidin ohjelma 10–11-vuotiaille koululaisille ottaa huomioon kaikki ikäluokan psyko-fysiologiset ominaisuudet. Opetussuunnitelmamme sisältävät intuitiivisia kognitiivisia tekniikoita, joilla opetellaan kieliopin rakenteita ja sanaston yksiköitä. Lapset oppivat sisällön visuaalisten, auditiivisten ja kinesteettisten assosiaatioiden avulla.He käyttävät englannin kieltä oppimisen ja viestinnän välineenä, ei niinkään oppimisen tuloksena. Teemme parhaamme tukeaksemme oppilaitamme ja rakentaaksemme heidän itseluottamustaan.

Tuntien erikoisformaatti

Tuntien erikoisformaatti

Tulokset ytimessä

Lopputuloksena lapsi oppii kansainvälisten standardien edellyttämän kieliopin ja sanaston. Hän osaa viestiä ja puhua itselleen kiinnostavista aiheista. Kurssin päätteeksi 10–11-vuotiaat lapset voivat suorittaa Cambridge level A1 Movers (YLE) -kokeen puhumisessa, kuuntelemisessa ja lukemisessa.

Tulokset ytimessä

Tulokset ytimessä

Varaa ilmainen kokeilutunti nyt.

VARAA ILMAINEN KOKEILUTUNTI
Kokeilutunnilla lapsesi tapaa opettajan,
harjoittelee englantia ja oppii uusia fraaseja.
Samalla arvioimme hänen osaamisensa
ja annamme suosituksia lisälukemiseksi.
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.