Englantia 11–12-vuotiaille lapsille

Viides- ja kuudesluokkalaisten englannin Novakid-ohjelma tarjoaa lapsille mahdollisuuden oppia maailmasta heidän ympärillään opiskeltavan kielen välityksellä. Lapset etsivät vastauksia kysymyksiinsä itsenäisesti.

Miten opetamme?
big circle
small circle
small circle

Dualistinen luonne

Kaikista näistä posiitivisista näkökulmista huolimatta ei pidä unohtaa, että psykologisesta näkökulmasta tämä ikäkausi on dualistinen ja sitä leimaa itsen etsintä.
Tästä syystä lasten keskittyminen tyypillisesti harhailee, väsymys lisääntyy, mielenkiinnon kohteet vaihtuvat usein, kouluaineet eivät kiinnosta ja lapsi voi olla riippuvainen toisten arvioista omasta persoonallisuudesta.

Englanin kieli herättää halun oppia, jos motivaation lähteenä on mielenkiinto sekä sisältöä että itse prosessia kohtaan.

slide main image

Englanin kieli herättää halun oppia, jos motivaation lähteenä on mielenkiinto sekä sisältöä että itse prosessia kohtaan.

Novakidin ohjelma 11–12-vuotiaille lapsille sisältää

  • Jännittävää materiaalia, joka sopii lapsen ikään, mutta silti tukee lapsen muuttuvia tarpeita. Luokassa opiskellut aiheet herättävät mielenkiintoa, kehittävät älykkyyttä ja ruokkivat uteliaisuutta kielen oppimista kohtaan.
  • Erilaiset visuaaliset aktiviteetit ja aiheet auttavat mielen kehittymistä yleisesti ja auttavat kehittämään kielen osaamisen seuraavalle tasolle.
  • Oppii kielioppia syvällisesti
  • Oppilaat syventyvät heitä kiinnostaviin ongelmiin ajatuksia herättävien tekstien inspiroimana ja tukemana.
compass icon

5- ja 6 -luokkalaisten oppilaiden halu tai haluttomuus oppia on suoraan yhteydessä prosessin aikaansaamiin tunteisiin. Lapset saattavat heilahdella tunneskaalan päästä päähän. Onnistuminen saa aikaan emotionaalisen huipputunteen ja halun tietää kaiken kerralla, kun taas epäonnistuminen johtaa haluun lopettaa välittömästi.

Tuntien erikoisformaatti

Tässä iässä mielenkiinto on motivaation lähteenä. Novakidin sisällöt ja oppimisprosessi ovat oppilaiden mielestä kiinnostavia. 11–12-vuotiaiden ohjelma auttaa lapsia viestiään kouluaineista vapaasti englanniksi. Matematiikka tai maantiede eivät enää ole yhtä pitkästyttäviä, kun kurssi sisältää myös CLIJ-sarjan oppitunteja. Tämän ansiosta lapsen kyky tietää asioita maailmasta laajenee kielen oppimisen kautta.

Tuntien erikoisformaatti

Tuntien erikoisformaatti

Onnistumistekijä on kaikki kaikessa

Novakidin viides- ja kuudesluokkalaisille suunniteltu englannin kielen ohjelma on huolellisesti rakennettu ja suunniteltu. Sen tavoitteena on varmistaa viihdyttävän ja rennon mielenkiinnon kohteita koskevan keskustelun kautta lapsen englannin kielen osaamisen kehittyminen, sanaston kasvattaminen sekä näkemysten laajeneminen. Paras mittari saavutuksille on A2-tason läpäiseminen (YLE Flyers, puhuminen, kuunteleminen, lukeminen).

Onnistumistekijä on kaikki kaikessa

Onnistumistekijä on kaikki kaikessa

Varaa ilmainen kokeilutunti nyt.

VARAA ILMAINEN KOKEILUTUNTI
Kokeilutunnilla lapsesi tapaa opettajan,
harjoittelee englantia ja oppii uusia fraaseja.
Samalla arvioimme hänen osaamisensa
ja annamme suosituksia lisälukemiseksi.