Englantia 11–12-vuotiaille lapsille

Viides- ja kuudesluokkalaisten englannin Novakid-ohjelma tarjoaa lapsille mahdollisuuden oppia maailmasta heidän ympärillään opiskeltavan kielen välityksellä. Lapset etsivät vastauksia kysymyksiinsä itsenäisesti.

big circle
small circle
small circle

Dualistinen luonne

Kaikista näistä posiitivisista näkökulmista huolimatta ei pidä unohtaa, että psykologisesta näkökulmasta tämä ikäkausi on dualistinen ja sitä leimaa itsen etsintä.
Tästä syystä lasten keskittyminen tyypillisesti harhailee, väsymys lisääntyy, mielenkiinnon kohteet vaihtuvat usein, kouluaineet eivät kiinnosta ja lapsi voi olla riippuvainen toisten arvioista omasta persoonallisuudesta.

Englanin kieli herättää halun oppia, jos motivaation lähteenä on mielenkiinto sekä sisältöä että itse prosessia kohtaan.

slide main image

Englanin kieli herättää halun oppia, jos motivaation lähteenä on mielenkiinto sekä sisältöä että itse prosessia kohtaan.

Novakidin ohjelma 11–12-vuotiaille lapsille sisältää

  • Jännittävää materiaalia, joka sopii lapsen ikään, mutta silti tukee lapsen muuttuvia tarpeita. Luokassa opiskellut aiheet herättävät mielenkiintoa, kehittävät älykkyyttä ja ruokkivat uteliaisuutta kielen oppimista kohtaan.
  • Erilaiset visuaaliset aktiviteetit ja aiheet auttavat mielen kehittymistä yleisesti ja auttavat kehittämään kielen osaamisen seuraavalle tasolle.
  • Oppii kielioppia syvällisesti
  • Oppilaat syventyvät heitä kiinnostaviin ongelmiin ajatuksia herättävien tekstien inspiroimana ja tukemana.
compass icon

5- ja 6 -luokkalaisten oppilaiden halu tai haluttomuus oppia on suoraan yhteydessä prosessin aikaansaamiin tunteisiin. Lapset saattavat heilahdella tunneskaalan päästä päähän. Onnistuminen saa aikaan emotionaalisen huipputunteen ja halun tietää kaiken kerralla, kun taas epäonnistuminen johtaa haluun lopettaa välittömästi.

Tuntien erikoisformaatti

Tässä iässä mielenkiinto on motivaation lähteenä. Novakidin sisällöt ja oppimisprosessi ovat oppilaiden mielestä kiinnostavia. 11–12-vuotiaiden ohjelma auttaa lapsia viestiään kouluaineista vapaasti englanniksi. Matematiikka tai maantiede eivät enää ole yhtä pitkästyttäviä, kun kurssi sisältää myös CLIJ-sarjan oppitunteja. Tämän ansiosta lapsen kyky tietää asioita maailmasta laajenee kielen oppimisen kautta.

Tuntien erikoisformaatti

Tuntien erikoisformaatti

Onnistumistekijä on kaikki kaikessa

Novakidin viides- ja kuudesluokkalaisille suunniteltu englannin kielen ohjelma on huolellisesti rakennettu ja suunniteltu. Sen tavoitteena on varmistaa viihdyttävän ja rennon mielenkiinnon kohteita koskevan keskustelun kautta lapsen englannin kielen osaamisen kehittyminen, sanaston kasvattaminen sekä näkemysten laajeneminen. Paras mittari saavutuksille on A2-tason läpäiseminen (YLE Flyers, puhuminen, kuunteleminen, lukeminen).

Onnistumistekijä on kaikki kaikessa

Onnistumistekijä on kaikki kaikessa

Varaa ilmainen kokeilutunti nyt.

VARAA ILMAINEN KOKEILUTUNTI
Kokeilutunnilla lapsesi tapaa opettajan,
harjoittelee englantia ja oppii uusia fraaseja.
Samalla arvioimme hänen osaamisensa
ja annamme suosituksia lisälukemiseksi.
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.