Englantia 11–12-vuotiaille lapsille

Viides- ja kuudesluokkalaisten englannin Novakid-ohjelma tarjoaa lapsille mahdollisuuden oppia maailmasta heidän ympärillään opiskeltavan kielen välityksellä. Lapset etsivät vastauksia kysymyksiinsä itsenäisesti.

Miten opetamme?
big circle
small circle
small circle

Dualistinen luonne

Kaikista näistä posiitivisista näkökulmista huolimatta ei pidä unohtaa, että psykologisesta näkökulmasta tämä ikäkausi on dualistinen ja sitä leimaa itsen etsintä.
Tästä syystä lasten keskittyminen tyypillisesti harhailee, väsymys lisääntyy, mielenkiinnon kohteet vaihtuvat usein, kouluaineet eivät kiinnosta ja lapsi voi olla riippuvainen toisten arvioista omasta persoonallisuudesta.

Englanin kieli herättää halun oppia, jos motivaation lähteenä on mielenkiinto sekä sisältöä että itse prosessia kohtaan.

slide main image

Englanin kieli herättää halun oppia, jos motivaation lähteenä on mielenkiinto sekä sisältöä että itse prosessia kohtaan.

Novakidin ohjelma 11–12-vuotiaille lapsille sisältää

  • Jännittävää materiaalia, joka sopii lapsen ikään, mutta silti tukee lapsen muuttuvia tarpeita. Luokassa opiskellut aiheet herättävät mielenkiintoa, kehittävät älykkyyttä ja ruokkivat uteliaisuutta kielen oppimista kohtaan.
  • Erilaiset visuaaliset aktiviteetit ja aiheet auttavat mielen kehittymistä yleisesti ja auttavat kehittämään kielen osaamisen seuraavalle tasolle.
  • Oppii kielioppia syvällisesti
  • Oppilaat syventyvät heitä kiinnostaviin ongelmiin ajatuksia herättävien tekstien inspiroimana ja tukemana.
compass icon

5- ja 6 -luokkalaisten oppilaiden halu tai haluttomuus oppia on suoraan yhteydessä prosessin aikaansaamiin tunteisiin. Lapset saattavat heilahdella tunneskaalan päästä päähän. Onnistuminen saa aikaan emotionaalisen huipputunteen ja halun tietää kaiken kerralla, kun taas epäonnistuminen johtaa haluun lopettaa välittömästi.

Tuntien erikoisformaatti

Tässä iässä mielenkiinto on motivaation lähteenä. Novakidin sisällöt ja oppimisprosessi ovat oppilaiden mielestä kiinnostavia. 11–12-vuotiaiden ohjelma auttaa lapsia viestiään kouluaineista vapaasti englanniksi. Matematiikka tai maantiede eivät enää ole yhtä pitkästyttäviä, kun kurssi sisältää myös CLIJ-sarjan oppitunteja. Tämän ansiosta lapsen kyky tietää asioita maailmasta laajenee kielen oppimisen kautta.

Tuntien erikoisformaatti

Tuntien erikoisformaatti

Onnistumistekijä on kaikki kaikessa

Novakidin viides- ja kuudesluokkalaisille suunniteltu englannin kielen ohjelma on huolellisesti rakennettu ja suunniteltu. Sen tavoitteena on varmistaa viihdyttävän ja rennon mielenkiinnon kohteita koskevan keskustelun kautta lapsen englannin kielen osaamisen kehittyminen, sanaston kasvattaminen sekä näkemysten laajeneminen. Paras mittari saavutuksille on A2-tason läpäiseminen (YLE Flyers, puhuminen, kuunteleminen, lukeminen).

Onnistumistekijä on kaikki kaikessa

Onnistumistekijä on kaikki kaikessa

Varaa ilmainen kokeilutunti nyt.

VARAA ILMAINEN KOKEILUTUNTI
Kokeilutunnilla lapsesi tapaa opettajan,
harjoittelee englantia ja oppii uusia fraaseja.
Samalla arvioimme hänen osaamisensa
ja annamme suosituksia lisälukemiseksi.
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.