Englantia koululaisille

Englannin opiskelu eroaa muista kouluaineista. Tavoitteena ei ole uuden tiedon oppiminen, vaan viestinnän taitojen kehittäminen. Siksi priorisoimme puhetaitoja, emme niinkään kieliopin rakenteita.

Read more
main image

Englannin kieli on väline

Englannin kieli on väline, jolla voi viestiä ajatuksia ja aikomuksia. Tämä on kouluikäisille lapsille sopiva lähestymistapa. Toisin kuin pikkulapsille, kouluikäisille oppiminen on tärkeämpää kuin pelkkä leikki. Se tuo aiheeseen vakavamman asenteen. Tästä huolimatta käytämme leikkiä osana oppitunnin rakennetta.

Miksi leikki?

Peruskoululaisille suunnatuissa englannin tunneissa tulisi olla pelejä, mutta yleensä ohjelman tulisi pyrkiä antamaan lapsille vähimmäistieto, joka auttaa heitä kommunikoimaan vieraalla kielellä.

Koululaiselle suunniteltu englannin tunti ei tapahdu samalla tavalla kuin koulussa, jossa lapset istuvat pulpeteissaan, kirjoittaen ja lukien. Tälläiset tunnit ovat helposti tylsiä, eivätkä saa aikaan mielenkiintoa ja halua oppia kieltä.

Englannin puhuminen käytännön tilanteissa ei synny sanaluetteloista tai kielioppisäännöistä. Se on oma maailmansa, jossa on oma kulttuurinsa, perinteensä ja viihteensä. Niihin tutustuminen edellyttää eräänlaisen salaisen avaimen hallintaa. Opettajasi auttaa tämän avaimen löytämisessä. Jokaisella tunnilla opettaja jakaa salaista osaamista keskustelun ja leikin keinoin, käyttäen kaikille lapsille läheistä viestintätapaa.

main image

Priorisointi

Alakouluikäisten lasten oppitunnit rakennetaan eri tavalla. Niissä opettaja keskittyy opettamaan lapsia lukemaan ja sen jälkeen puhumaan.

Koulussa englannin opetus lähtee aakkosten oppimisesta, mutta käytännön puhetaitoa opetellaan vähemmän. Siksi koulussa englantia aloitteleva lapsi saattaa pitää ainetta vaikeana ja tylsänä.

Monet peruskoulun päättäneet opiskelijat, jotka alkoivat oppia englantia toisella luokalla ja joilla oli oppitunteja kaksi kertaa viikossa, eivät voi lukea tai puhua eivätkä heillä ole kielitaitoa, mikä on tärkeää puhetaitojen kehittämisen kannalta.

Monet oppilaat eivät osaa tehdä läksyjään yksin, ja vieraan kielen puhuminen esimerkiksi lomalla ei tule kysymykseenkään.

Millaista englannin oppiminen on Novakidin alakouluikäisten lasten ohjelmassa?

Yhteyden luominen

Vuorovaikutus alkaa opettajan ja oppilaan keskustelulla pelin välityksellä, jossa on auditiivisia, visuaalisia ja motorisia välineitä. Näin lapsi oppii tärkeät ilmaisut paremmin ja hänen sanastonsa kehittyy.

Sarjakuvia, riimityksiä ja lauluja sisältävien pelien toistaminen säännöllisesti saa lapsen uppoutumaan kieliympäristöön ja auttaa ymmärtämään, millaisissa tilanteissa opittavaa sanastoa on luonteva käyttää.

Aakkoset

Opettelemme aakkoset, kun oppilas on oppinut perustaidot. Kaikki lapsen aiemmin oppima sisältö auttaa aakkosten oppimisessa ja kehittämään lukutaitoa tulevaisuudessa. Visuaalinen kuva herättää voimakkaat assosiaatiot äänteen ja kirjainten kanssa, kun oppilaan mielessä on oikea auditiivinen muisto sanasta. Lukeminen muuttuu samalla kiinnostavaksi toiminnaksi, eikä aiheuta ongelmia.

Visualisointi

Seuraavassa vaiheessa visualisoimme oppimista, syventäen kaiken suullisessa viestinnässä opitun sisällön oppimista. Käytämme pelejä ja luovia tehtäviä, jotka auttavat englannin oppimisen kehittymisessä.

Haluamme kuulla lapsesi puhuvan!

Novakid-verkkokoulu tarjoaa videotunteja aloittelijoille ja edistyneemmille käyttäjille. Opettajiamme kiinnostaa erityisesti keskustelutaitojen kehittäminen. He auttavat oppilaita viestimään luoden viestintäyhteyden opiskelijan kanssa ja saavat ujoimmatkin lapset mukaansa.

Novakidissa ei ole opettajia, jotka puhuisivat lasten äidinkieltä, joten opiskelijoiden on käytettävä vain englantia. Opettajan luokkahuoneessa luoma ilmapiiri mahdollistaa oppilaiden kykyjen täydellisen avaamisen. Epäiletkö vielä sitä? Ilmoittaudu ilmaiseen kokeilutuntiin!

main image