Tilbake til programmer
cube image

Juniors

Nivå 1

Nivå 1 (juniorer) i Novakids program er utformet for barn i alderen 6 til 7 år. På en underholdende og engasjerende måte utvider de vokabularet og lærer det grunnleggende innen grammatikk. De begynner å lese på engelsk og forstå spørsmålene som blir stilt dem.

cube image
Kommunikasjonsferdigheter
Ordforråd
Grammatikk
Lytteforståelse
Lesing
Kommunikasjonsferdigheter
Ordforråd
Grammatikk
Lytteforståelse
Lesing
Kommunikasjonsferdigheter

Dette kan elevene gjøre etter fullført nivå 1 (juniorer):

 • ha en enkel samtale: si navn og alder, svare på spørsmålet "How are you?"
 • snakke om familien, leker og gjenstander i klasserommet
 • beskrive utseendet sitt og klær
 • snakke om ønskene sine
 • fortelle hva de har på rommet sitt
 • fortelle hvor noe er
 • snakke om hva de kan eller ikke kan gjøre
 • si hva klokken er
 • telle til 20

Elevene utvider ordforrådet sitt innen følgende tema:

 • klasserom
 • forskjellige deler av ansiktet
 • følelser
 • husholdningsredskaper
 • familiemedlemmer
 • tall
 • mat
 • farger
 • møbler
 • verb som uttrykker en handling
 • årstider
 • leker
 • ukedager
 • klær

Grammatikk på nivå 1 (junior) omfatter følgende former og strukturer:

 • this/that/these/those
 • there is/there are
 • I am/you are/he is/she is/it is osv
 • genitiv (This is Bill's cup, This is Ann's watch)
 • have got/haven't got/has got/hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like og don't like
 • there is/there are
 • can/can't
 • bruke små eller store bokstaver riktig; i folks navn, ukedager, i begynnelsen av en setning

Elevene kan forstå når læreren snakker, ved hjelp av tillært ordforråd og grammatikk.

Elevene kan det engelske alfabetet og leser ord med en eller to stavelser uten problemer.

Ingen grunn til å nøle!Prøv å lære engelsk med en morsmålstalende.

Lærerne våre vil komme godt overens med barnet ditt, teste det nåværende nivået av engelsk, og inspirere dem til å lære språket!
main image
Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can learn more about cookies and how we use them here: Cookie policy