Tilbake til programmer
cube image

FLYERS

Nivå 4

Nivå 4 i Novakids program er utformet for barn i alderen 11-12 år. Kurset lar barnet nå et høyt nivå av språkkunnskaper, med en harmonisk kombinasjon av rikt ordforråd, avansert grammatikk, lesing av informative tekster, samt givende samtaler med læreren. Etter å ha fullført nivå 4, kan barnet ta testen på nivå A2 YLE Flyers (lytte og tale)

cube image
Kommunikasjonsferdigheter
Ordforråd
Grammatikk
Lesing
CLIL-leksjoner
Kommunikasjonsferdigheter
Ordforråd
Grammatikk
Lesing
CLIL-leksjoner
Kommunikasjonsferdigheter

Eleven kan gjøre dette etter å ha fullført nivå 4:

 • snakke om høytider
 • snakke om fremtidige hendelser (møter, planer, forventninger)
 • snakke om været og forskjellige planer i forhold til været
 • motta og gi råd
 • snakke om dyr og sammenligne deres habitater
 • snakke om opplevelser i nær fremtid
 • snakke om yrker og hvordan de er
 • snakke om eget talent og om karriereplaner
 • snakke om hvor ting er
 • snakke om forskjellige steder og yrker
 • snakke om reiser og ferier
 • beskrive følelser, smak og utseende
 • snakke om klær i detalj (stil, materiale, mønster)
 • snakke om interessene sine
 • snakke om film, diskutere handlingen og uttrykke meninger om den
 • beskrive hendelser i fortid
 • snakke om planer
 • fortelle historier

Elevene utvider ordforrådet om følgende emner:

 • vanlige verbkombinasjoner
 • vær
 • måneder
 • hverdagsaktiviteter
 • landskap og vannreservoarer
 • yrker
 • skolefag
 • steder
 • husholdningsprodukter
 • transport
 • følelser
 • klær
 • filmsjangre
 • turistutstyr

Grammatikk på nivå 4 (Flyers) omfatter følgende former og strukturer:

 • Verbformene Present simple og Present continuous - og forskjellen mellom
 • Future Simple-formen
 • betingelsessetninger av typen 0 og 1 (If ..., then ...)
 • should/shouldn't
 • komparative adjektiver med strukturene 'as ... as', 'not as ... as'
 • artikler i navn på geografiske gjenstander
 • verbene must/mustn't, have to/don't have to
 • stedspreposisjoner
 • Present Perfect-formen
 • passiv form (Present simple passive)
 • too/enough
 • forskjellen mellom Present Perfect og Past Simple
 • going to-formen og hvordan den brukes
 • konjunksjonene so, or, but, because, and
 • adverb som brukes til å uttrykke rekkefølge
 • tegnsetting ?/!

Barnet kan lese nøyaktig ved bruk av det tillærte ordforrådet, forstå og svare på spørsmål på ganske lange tekster.

Liker barnet ditt ikke matematikk? Virker historie vanskelig? Eller ligger de kanskje etter i geografi? For ekte engelskfans er ingenting umulig! Ta en titt på kjente skolefag fra et nytt synspunkt! Spennende og informative CLIL-leksjoner (Content and language integrated learning) vil gi barnet ditt muligheten til å oppholde seg i en verden av tall og logikk, kontinenter og landskap, og menneskehetens viktigste historiske begivenheter og oppfinnelser - slik at de får mest mulig ut av ferdighetene som tilegnes på Novakid.

Lærerne tar opp følgende temaer med elevene:

 • Matematikk (opprinnelsen til arabiske tall, matematiske triks, mattegåter)
 • Vær over hele verden
 • Landskap
 • Du er hva du spiser! (grunnleggende kunnskap om riktig ernæring)
 • Geografi (Sør-Afrika og New Zealand - hva de er kjent for)
 • Historien om telekommunikasjon (fra trommer til mobiltelefoner, hvordan skiller et uttrykksikon seg fra en emoji)
 • 60-tallet (hva kom før oppfinnelsen av internett)
 • Dinosaurer! (typer, habitat, mulig årsaker til utryddelse)
 • Miljøvern (global oppvarming hva vil skje hvis ...)

Ingen grunn til å nøle!Prøv å lære engelsk med en morsmålstalende.

Lærerne våre vil komme godt overens med barnet ditt, teste det nåværende nivået av engelsk, og inspirere dem til å lære språket!
main image
Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can learn more about cookies and how we use them here: Cookie policy