Engelsk for nybegynnere: Barnet ditt vil elske engelsk, alt fra den første leksjonen!

Når vi lærer morsmålet vårt, begynner vi med å lytte og snakke; så går vi videre til å lære bokstaver og å lese og skrive. Slik bør også engelskundervisning for nybegynnere foregå.

main image

Et uttrykk? ...
Hvorfor et uttrykk?
Og hva med ord?

En elev som er nybegynner må få alle språklige intensjoner presentert som uttrykk. De begynner selvfølgelig med de som er lette å huske.

Det vil også være enkeltord, men de vil ikke bli introdusert individuelt. I stedet presenteres de som muligheter til å gi en setning nyanser av mening.

Første leksjon

Følgende skjer når man har hatt en velorganisert første-leksjon med et barn som nettopp har begynt å lære språket:

  • Lytte- og uttaleferdigheter blir utviklet.
  • Barna husker setninger fra hverdagslige og sosiale situasjoner og bruker dem automatisk når de snakker.
  • Den psykologiske barrieren er brutt, engelsk blir ikke oppfattet som noe farlig.
small image
main image

Hvordan gjennomfører man en god introduksjon?

  • Skap en atmosfære av tillit og få barnet engasjert gjennom bruk av vennlige ansiktsuttrykk og lun samtale.
  • Bruk leker som mellomledd mellom læreren og barnet for å fange elevens interesse fra starten av. Læreren bruker dem i leken og får eleven involvert i læringsprosessen.
  • Sørg for forhold som simulerer et naturlig språkmiljø og som hjelper eleven med å forstå engelsk tale.
  • Lær bort engelsk gjennom kommunikasjon. I timen er samtalen mellom lærer og elev helt sentral.
  • Oppmuntre elevene til å delta i dialogen fra den første leksjonen av. Lytt og gjenta flere ganger slik at en enkel setning sitter helt, så vil barnet kunne huske det med tiden.
main image
main image

Hva med grammatikk?

Grammatikk er ytterst viktig, helt fra starten av. Å bygge en solid grammatikkbase er noe en lærer som jobber med nybegynnere bør fokusere på, nest etter å skape en atmosfære av tillit og etablere muntlig kontakt.

Grammatiske strukturer introduseres som støtteverktøy, med utstrakt bruk av visuelle virkemidler. Grammatiske strukturer befestes alltid gjennom lek.

Hvorfor lek?

Lekbasert engelskundervisning for nybegynnere vekker alltid barnas oppriktige interesse og ønske om å lære. Det er ikke overraskende at denne tilnærmingen gir elevene gode resultater raskere. Hvis du vil gi barnet ditt en god start på engelskundervisning og ønsker inspirerende leksjoner, tilbyr Novakid Online English School videotimer i engelsk. Barna får undervisning av lærere som er spesielt opplært til å jobbe med barn, og lærerne får barnet ditt til å snakke engelsk fra den første leksjonen av. Tror du ikke noe på det? Ta en gratis prøveleksjon!

We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.