Engelsk for skolebarn

Å lære engelsk er forskjellig fra andre skolefag. Målet er ikke å tilegne seg ny kunnskap, men å lære å kommunisere på engelsk. Derfor prioriterer vi muligheten til å snakke engelsk fremfor å formidle kunnskap om språkets grammatiske strukturer.

main image

Engelsk er et verktøy

Skal man undervise barn i skolealder, bør engelsk brukes som et verktøy til å formidle tanker og intensjoner. I motsetning til førskolebarna er det viktigste for disse ikke å leke, men å studere - en mer seriøs holdning til emnet. Denne tilnærmingen betyr ikke at de ikke leker i det hele tatt i løpet av en leksjon.

Hvorfor lek?

Engelsktimer for grunnskoleelever bør inneholde spill, men generelt bør programmet ha som mål å gi barna et minimum av kunnskap som vil hjelpe dem å kommunisere på et fremmed språk.

En engelsktime for skolebarn burde ikke se ut som en typisk skoletime med barn som sitter ved pulten og skriver og leser. Slike skoletimer er kjedelige og vil ikke vekke interesse og lyst til å lære språket.

Levende engelsk handler ikke om ordlister eller grammatikkregler. Det er en annen verden, med en egen kultur, underholdning og egne tradisjoner. For å bli kjent med dem må du få nøkkelen, og den har læreren din. Hver leksjon vil læreren dele sine hemmeligheter gjennom samtale og lek - en form for kommunikasjon som alle barn føler seg hjemme med.

main image

Å prioritere

Engelskundervisningen i grunnskolen har en helt annen struktur. Lærerens hovedfokus er å lære elevene å lese og deretter å snakke.

Skoleengelsk begynner med å lære alfabetet, men ikke øve på levende kommunikasjon. Derfor synes barn som begynner å lære engelsk på skolen det er vanskelig og kjedelig.

Når de forlater barneskolen, kan mange elever som begynte å lære engelsk i andre klasse og hadde engelsk to ganger i uken verken lese eller snakke, og har heller ikke kunnskap om grammatikk - noe som er viktig for å videreutvikle språkferdighetene.

Mange elever klarer ikke gjøre lekser alene, og å snakke med utlendinger på ferie føles helt umulig.

Hva er engelsk hos Novakid for grunnskoleelever?

Å få kontakt

For det første er det en levende samtale mellom en lærer og en elev, ved hjelp av et spill som bruker auditiv, visuell og motorisk visualisering. Dette gjør at barn kan huske viktige setninger bedre og forbedre vokabularet.

Regelmessig gjentagelse av slike spill med tegnefilmer, rim og sanger gjør at barn fordyper seg i språket slik at de forstår situasjonene som er relevante for dette ordforrådet.

Alfabet

Alfabetet introduseres når en elev allerede har mestret grunnleggende ferdigheter. Alt som et barn har lært vil hjelpe dem å lære alfabetet og utvikle leseferdigheter i fremtiden. Når man har et riktig lydbilde av et ord i tankene, vil det visuelle bildet fremkalle sterke assosiasjoner mellom lyd og bokstav. Lesing vil også bli en fascinerende aktivitet og ikke forårsake problemer.

Visualisering

Det neste nivået er å visualisere og forstå alt man har lært seg ved den muntlige kommunikasjonen hvor man brukte spill og kreative oppgaver som hjelper deg når du skal lære engelsk videre.

Vi ønsker å høre barnet ditt snakke!

Novakid Online English School tilbyr videoleksjoner for både nybegynnere og mer viderekomne. Lærerne våre er interessert i å utvikle samtaleferdigheter. De vet hvordan de skal lære elevene å kommunisere. De etablerer muntlig kontakt med hver elev og kan håndtere selv de mest sjenerte barna.

Novakid har ingen lærere som snakker barnets morsmål, så elevene blir nødt til å bruke engelsk. Læreren skaper en atmosfære i klasserommet som åpner opp for at eleven kan bruke sine evner. Er du fortsatt i tvil? Registrer deg og få en gratis prøveleksjon!

main image
Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can learn more about cookies and how we use them here: Cookie policy