Engelsk for førskolebarn

Foreldre velger først og fremst engelskundervisning for å utvikle barnets hukommelse, oppmerksomhet og fantasi.

main image

Vi prioriterer spill

Enten målet til læreren er å lære bort nye ord eller grammatikk, presenteres det for eleven i form av lek. Målet er å få barnet til å se engelsk som en nødvendig del av et spill. Timene må være basert på lek og spill, der en elev får dyrebare stjerner for å følge godt med og følge lærerens instruksjoner.

Læreren er hele verden!

En lærer er mye mer enn en kunnskapskilde for et barn. En lærer fastsetter spillereglene, og barnet godtar dem eller lar være.

Om en elev liker undervisningen eller ikke, avhenger av læreren. For nybegynnere i engelsk kan den første timen være helt avgjørende, og læreren må gjøre et godt inntrykk.

Spillformatet og en lærer som barnet er villig til å leke med er to viktige faktorer når det gjelder engelskundervisning for førskolebarn. Hva med selve prosessen?

main image

Alt er lov!

Kroppen har sitt eget minne, og det har også kroppene til barn. Det barn ikke kan uttrykke med ord, blir i stedet sagt med ansiktsuttrykk og bevegelser; de kan hoppe, vifte med armene eller snu på hodet når de skal fortelle voksne hva de trenger.

Det samme skjer når førskolebarn lærer engelsk. Å lære rim, tall og sanger, og lærerens bruk av kroppsspråk, utvikler barna på følgende måter:

  • Alle typer hukommelse er aktivert.
  • Rytme og rim hjelper til med å huske lengre tekster.
  • Ansiktsuttrykk og håndtegn uttrykker betydningen av ordene uten at de trenger å oversettes.
  • Tekstene inneholder vanlige strukturer fra dagligtalen. Når et barn husker dem, blir de til mønstre. Disse mønstrene vil eleven etter hvert bruke i tilsvarende situasjoner i den virkelige verden.
  • Munter musikk gjør leksjonen morsommere.
main image
main image

Men hva med "se og ta på"?

Barn trenger fargerike synsinntrykk med klare farger og vakre bilder som de kan ta på. Lærerne våre bruker leker i timene. De snakker med dem, tøyser og bruker dem til å vise de yngste elevene hva de mener. Aktivt samspill er den fjerde faktoren i en vellykket leksjon med barn.

Barn tar ofte med seg favorittleker til timene. Lærerne bruker dem i leken og får barnet involvert i læringsprosessen. Denne tilnærmingen fungerer godt med sjenerte barn.

main image

Og sist men ikke minst

Den aktive deltakelsen samler alle faktorer til en helhet - å lære barn engelsk. En effektiv leksjon med førskolebarn har tre typer aktiviteter: fysisk (aktiv lek og spill og dans), tale og kreativitet. Følgende ting er helt avgjørende for å kunne undervise førskolebarn i engelsk:

  • En lærer som klarer å få barnets oppmerksomhet og etablere tillit fra første leksjon.
  • Bruk av lek som hovedaktivitet for førskolebarn.
  • Tydelige visuelle hjelpemidler som er enkle å huske.
  • Aktiv interaksjon, som fullt ut involverer barnet i timen.
Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can learn more about cookies and how we use them here: Cookie policy