Πίσω στα Προγράμματα
cube image

STARTERS

Επίπεδο 2

Το επίπεδο 2 του προγράμματος Novakid έχει δημιουργηθεί για παιδιά 8-9 ετών. Οι μαθητές μαθαίνουν αγγλικά με έναν ενδιαφέρον και ελκυστικό τρόπο. Αισθάνονται σίγουροι, γιατί γνωρίζουν ήδη πολλές λέξεις για διάφορα θέματα και βασικές γραμματικές δομές. Μπορούν να εκφράζουν απλές σκέψεις, να κατανοούν τον δάσκαλο, να συμμετέχουν σε στοιχειώδη συζήτηση. Μέχρι το τέλος του Επιπέδου 2 τα παιδιά είναι έτοιμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επιπέδου Pre-A1 (YLE Starters) (Ακουστική και Προφορική εξέταση)

cube image
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική
Ανάγνωση

Μέχρι το τέλος του Επιπέδου 2 οι μαθητές μπορούν να:

 • μιλούν για την τοποθεσία αντικειμένων χρησιμοποιώντας διάφορες προθέσεις
 • περιγράφουν τα αισθήματα άλλων
 • συγκρίνουν και περιγράφουν ζώα
 • μετράνε μέχρι το 100 στα αγγλικά
 • μιλάνε για αγαπημένα παιχνίδια, ζώα, λουλούδια, αθλήματα
 • μιλάνε για την οικογένεια
 • μιλάνε για προτιμήσεις
 • μιλάνε για καθημερινές δραστηριότητες (παρακολούθηση τηλεόρασης, αθλήματα) και χόμπι
 • λένε την ώρα
 • μιλάνε για αγαπημένες δραστηριότητες σε διαφορετικές περιόδους
 • μιλάνε για προτιμήσεις στο φαγητό
 • μιλάει για περασμένα γεγονότα χρησιμοποιώντας το was / were
 • ρωτάνε και να δίνουν οδηγίες για την άφιξη σε ένα μέρος

Οι μαθητές αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • μαθήματα
 • συναισθήματα
 • ζώα
 • παιχνίδια
 • αθλήματα
 • οικογένεια
 • χρώματα
 • φαγητό
 • μήνες
 • δημόσια μέρη
 • οικιακά σκεύη

Η γραμματική του επιπέδου 2 (Starters) περιλαμβάνει τους ακόλουθους ορισμούς και δομές:

 • this / these / that / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • τα άρθρα a / an και την κατάληξη -s στον πληθυντικό αριθμό
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

Οι μαθητές μπορούν να βάλουν γράμματα σε συλλαβές και να διαβάσουν απλές λέξεις.

Μην διστάζετε!Δοκιμάστε να μάθετε Αγγλικά με έναν μητρικό ομιλητή.

Οι δασκάλοι μας θα ταιριάξουν με το παιδί σας, θα δοκιμάσουν το τρέχον επίπεδο αγγλικών τους και θα τους εμπνεύσουν να μάθουν τη γλώσσα!
main image