Πίσω στα Προγράμματα
cube image

Pre-K

Pre-K

Το επίπεδο 0 (PRE-K) έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών. Με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν το αγγλικό αλφάβητο, κατανοούν τις απλές οδηγίες ενός δασκάλου, τραγουδούν, παίζουν γλωσσικά παιχνίδια ενώ παράλληλα αφομοιώνουν βασικές λέξεις και φράσεις.

cube image
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική
Δεξιότητες επικοινωνίας

Μέχρι το τέλος του επιπέδου 0 (PRE-K) το παιδί σας θα μπορεί να:

 • συστήνεται
 • συστήνει ανθρώπους μεταξύ τους
 • ονοματίζει χρώματα των τριγύρω αντικειμένων
 • ονοματίζει αντικείμενα που υπάρχουν τριγύρω (έπιπλα, παιχνίδια, φρούτα, σχήματα, ζώα, ρούχα)
 • ονοματίζει μέρη του σώματος
 • ονοματίζει ορισμένα επαγγέλματα
 • μιλάει για προσωπικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας το "I've got"
 • μιλάει για προτιμήσεις και ικανότητες φτιάχνοντας προτάσεις με τα "I like" και "I can"
 • μιλάει για συναισθήματα
 • μετράει από το 0 έως το 10
 • να περιγράψει που είναι ένα αντικείμενο, χρησιμοποιώντας τις προθέσεις "in, on under"

Οι μαθητές αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • χρώματα
 • έπιπλα
 • παιχνίδια
 • ρούχα
 • φρούτα
 • ζώα
 • σχήματα
 • μέρη του σώματος
 • επαγγέλματα
 • αισθήματα
 • οικιακά σκεύη
 • φαγητό

Η γραμματική επιπέδου PRE-K περιλαμβάνει τους ακόλουθους ορισμούς και δομές:

 • It's (είναι)
 • It's (a / an) (Είναι ένας/μία/ένα)
 • It's my (Είναι ο δικός μου/η δική μου/το δικό μου)
 • I like (μου αρέσει)
 • I can (μπορώ)
 • I've got / haven't got, She's got, He's got (Εγώ έχω/ δεν έχω, Αυτός/ Αυτή έχει)
 • I'm, He's, She's, They're (Εγώ είμαι, Αυτός/ Αυτή/ Αυτοί Είναι)
 • προθέσεις που δηλώνουν τόπο (on, in, under)
 • σύνδεσμος "and"
 • προθέση "for"

Μην διστάζετε!Δοκιμάστε να μάθετε Αγγλικά με έναν μητρικό ομιλητή.

Οι δασκάλοι μας θα ταιριάξουν με το παιδί σας, θα δοκιμάσουν το τρέχον επίπεδο αγγλικών τους και θα τους εμπνεύσουν να μάθουν τη γλώσσα!
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.