Πίσω στα Προγράμματα
cube image

STARTERS

Επίπεδο 2

Το επίπεδο 2 του προγράμματος Novakid έχει δημιουργηθεί για παιδιά 8-9 ετών. Οι μαθητές μαθαίνουν αγγλικά με έναν ενδιαφέρον και ελκυστικό τρόπο. Αισθάνονται σίγουροι, γιατί γνωρίζουν ήδη πολλές λέξεις για διάφορα θέματα και βασικές γραμματικές δομές. Μπορούν να εκφράζουν απλές σκέψεις, να κατανοούν τον δάσκαλο, να συμμετέχουν σε στοιχειώδη συζήτηση. Μέχρι το τέλος του Επιπέδου 2 τα παιδιά είναι έτοιμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επιπέδου Pre-A1 (YLE Starters) (Ακουστική και Προφορική εξέταση)

cube image
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική
Ανάγνωση
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική
Ανάγνωση
Δεξιότητες επικοινωνίας

Μέχρι το τέλος του Επιπέδου 2 οι μαθητές μπορούν να:

 • μιλούν για την τοποθεσία αντικειμένων χρησιμοποιώντας διάφορες προθέσεις
 • περιγράφουν τα αισθήματα άλλων
 • συγκρίνουν και περιγράφουν ζώα
 • μετράνε μέχρι το 100 στα αγγλικά
 • μιλάνε για αγαπημένα παιχνίδια, ζώα, λουλούδια, αθλήματα
 • μιλάνε για την οικογένεια
 • μιλάνε για προτιμήσεις
 • μιλάνε για καθημερινές δραστηριότητες (παρακολούθηση τηλεόρασης, αθλήματα) και χόμπι
 • λένε την ώρα
 • μιλάνε για αγαπημένες δραστηριότητες σε διαφορετικές περιόδους
 • μιλάνε για προτιμήσεις στο φαγητό
 • μιλάει για περασμένα γεγονότα χρησιμοποιώντας το was / were
 • ρωτάνε και να δίνουν οδηγίες για την άφιξη σε ένα μέρος

Οι μαθητές αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • μαθήματα
 • συναισθήματα
 • ζώα
 • παιχνίδια
 • αθλήματα
 • οικογένεια
 • χρώματα
 • φαγητό
 • μήνες
 • δημόσια μέρη
 • οικιακά σκεύη

Η γραμματική του επιπέδου 2 (Starters) περιλαμβάνει τους ακόλουθους ορισμούς και δομές:

 • this / these / that / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • τα άρθρα a / an και την κατάληξη -s στον πληθυντικό αριθμό
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

Οι μαθητές μπορούν να βάλουν γράμματα σε συλλαβές και να διαβάσουν απλές λέξεις.

Μην διστάζετε!Δοκιμάστε να μάθετε Αγγλικά με έναν μητρικό ομιλητή.

Οι δασκάλοι μας θα ταιριάξουν με το παιδί σας, θα δοκιμάσουν το τρέχον επίπεδο αγγλικών τους και θα τους εμπνεύσουν να μάθουν τη γλώσσα!
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.