Αγγλικά για παιδιά 8-9 ετών

Στη Β’ δημοτικού, ακόμα και τόσο μικρά παιδιά μπορούν να κατανοήσουν κάποιες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για τα παιδιά της Γ’ δημοτικού, η εκμάθηση αποτελεί την κύρια δραστηριότητά τους. Είναι η καταλληλότερη στιγμή να ασχοληθούν με τα αγγλικά στο περιβάλλον της μαθήματας!

big circle
small circle
small circle

Η διαχείριση της προσήλωσης είναι το κλειδί της επιτυχίας

Για τα παιδιά της Β’ ή της Γ’ δημοτικού, τα μαθήματα του σχολείου δεν είναι πάντα ευχάριστα και δεν τους προσελκύουν. Γενικότερα, οι δάσκαλοι και οι παιδαγωγοί επικεντρώνονται στην εκμάθηση γραμματικών κανόνων και στην εξάσκηση τεχνικών ανάγνωσης σε μια περίοδο που οι μαθητές ακόμα μαθαίνουν να διαχειρίζονται την προσήλωσή τους και ακόμα και ένα βασικό επίπεδο συγκέντρωσης αποτελεί αποτέλεσμα προσπάθειας εκ μέρους τους.
Το πρόγραμμα Novakid συνυπολογίζει αυτά τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών ηλικίας 8-9 ετών ώστε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εκμάθησης στην μαθήματα. Παρακινεί τα παιδιά να μελετήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.

Με τους μαθητές αυτού του επιπέδου του δημοτικού σχολείου, είναι σημαντικό όχι μόνο να τελειοποιηθούν οι γλωσσικές ικανότητες, αλλά να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για μάθηση.

slide main image

Με τους μαθητές αυτού του επιπέδου του δημοτικού σχολείου, είναι σημαντικό όχι μόνο να τελειοποιηθούν οι γλωσσικές ικανότητες, αλλά να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για μάθηση.

Γιατί διδάσκουμε αγγλικά σε παιδιά ηλικίας 8-9 ετών;

  • Σε αυτήν την ηλικία οι διανοητικές ικανότητες των παιδιών ισχυροποιούνται, ενώ η μνήμη τους και οι γνωστικές ικανότητές τους αναπτύσσονται έντονα.
  • Οι νέες πληροφορίες δημιουργούν έντονο ενδιαφέρον.
  • Τα παιδιά είναι πολύ κοινωνικά και συναισθηματικά.
  • Το παιχνίδι είναι ακόμα το αγαπημένο είδος δραστηριότητας. Όσο πιο διαδραστικό, τόσο καλύτερο.
compass icon

Το πρόγραμμα Starters έχει σχεδιαστεί για παιδιά Β’ και Γ’ δημοτικού που ξεκινούν ή συνεχίζουν την εκμάθηση αγγλικών.

Ξεχωριστή Μορφή Μαθημάτων

Έχουμε λάβει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες της παιδικής ανάπτυξης μεταξύ των 8-9 ετών και δημιουργήσαμε περιγραφικά, οπτικά εργαλεία που εγείρουν το ενδιαφέρον και τη συναισθηματική απόκριση. Εξατομικευμένη προσέγγιση, έπαινοι, υποστήριξη και φιλική ατμόσφαιρα – κάθε κομμάτι της μαθήματας του Novakid προωθεί την διαδικασία εκμάθησης.

Ξεχωριστή Μορφή Μαθημάτων

Ξεχωριστή Μορφή Μαθημάτων

Τα Αποτελέσματα στo Επίκεντρο

Τα προγράμματα starters του Novakid περιέχουν όλες τις υποχρεωτικές γραμματικές δομές και λεξιλογικά φαινόμενα για μαθητές 8-9 ετών. Σε αντίθεση με το περιβάλλον μιας τυπικής μαθήματας, στα μαθήματά μας, τα παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες στην ανάγνωση και στη γραμματική παίζοντας, αλληλεπιδρώντας και επικοινωνώντας με έναν δάσκαλο. Συνεπώς, δημιουργούμε κίνητρο για μάθηση. Μέχρι το τέλος της σειράς μαθημάτων, ο μαθητής είναι προετοιμασμένος να επιτύχει στο τεστ επιπέδου Pre-A1 (YLE Starters – Listening, Speaking).

Τα Αποτελέσματα στo Επίκεντρο

Τα Αποτελέσματα στo Επίκεντρο

Εγγραφείτε για ένα δοκιμαστικό μάθημα τώρα! Είναι δωρεάν!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Σε ένα δοκιμαστικό μάθημα, το παιδί σας θα συναντήσει έναν δάσκαλο,
θα εξασκήσει κάποια αγγλικά και θα μάθει νέες φράσεις.
Εν τω μεταξύ θα δοκιμάσουμε το επίπεδό τους
και θα δώσουμε προτάσεις για περαιτέρω μάθηση!
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.