Κόστος

Standard

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές που μιλούν άπταιστα Αγγλικά.

Premium

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές που μιλούν άπταιστα Αγγλικά.

3 months

From
‎10.1 €
ανά μάθημα
 • 3 τάξεις ανά εβδομάδα
 • εφάπαξ πληρωμή χωρίς σύνδεση τραπεζικής κάρτας
-8%

6 months

From
‎9.2 €
ανά μάθημα
 • 3 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)
-11%

12 months

From
‎8.93 €
ανά μάθημα
 • 3 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά

3 months

From
‎18.5 €
ανά μάθημα
 • 3 τάξεις ανά εβδομάδα
 • εφάπαξ πληρωμή χωρίς σύνδεση τραπεζικής κάρτας
-4%

6 months

From
‎17.6 €
ανά μάθημα
 • 3 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)
-7%

12 months

From
‎17.05 €
ανά μάθημα
 • 3 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.