Πίσω στα Προγράμματα
cube image

Juniors

Επίπεδο 1

Το επίπεδο 1 (Juniors) του προγράμματος Novakid έχει σχεδιαστεί για παιδιά από 6 έως 7 ετών. Με διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο οι μαθητές εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιό τους και τελειοποιούν βασικές γραμματικές δομές. Αρχίζουν να διαβάζουν στα αγγλικά, κατανοούν ερωτήσεις που τους απευθύνονται.

cube image
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική
Κατανόηση προφορικού λόγου
Ανάγνωση
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική
Κατανόηση προφορικού λόγου
Ανάγνωση
Δεξιότητες επικοινωνίας

Μέχρι το τέλος του επιπέδου 1 (Juniors) οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

 • έχουν μια απλή συζήτηση: να πουν το όνομα και την ηλικία τους, να απαντήσουν στην ερώτηση "How are you?"
 • μιλούν για την οικογένειά τους, παιχνίδια και αντικείμενα στην μαθήματα
 • περιγράφουν την εμφάνιση και τα ρούχα τους
 • λένε τι υπάρχει στο δωμάτιό τους
 • μιλούν για τις προτιμήσεις τους
 • λένε την τοποθεσία των αντικειμένων
 • μιλούν για όσα μπορούν και όσα δεν μπορούν να κάνουν
 • λένε την ώρα
 • μετράνε ως το 20

Οι μαθητές αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • μαθήματα
 • μέρη του προσώπου
 • συναισθήματα
 • οικιακά σκεύη
 • μέλη της οικογένειας
 • αριθμοί
 • φαγητό
 • χρώματα
 • έπιπλα
 • ρήματα δράσης
 • εποχές
 • παιχνίδια
 • ημέρες της εβδομάδας
 • ρούχα

Η γραμματική επιπέδου 1 (Juniors) περιλαμβάνει τους ακόλουθους ορισμούς και συντάξεις:

 • this / that / these / those
 • there is / there are
 • I am / you are / he is / she is / it is / etc.
 • possessive forms (This is Bill's cup, This is Ann's watch)
 • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like and don't like
 • there is / there are
 • can / can't
 • χρήση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων για ονόματα ατόμων, ημέρες της εβδομάδας, στην αρχή της πρότασης

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ομιλία του δασκάλου βασιζόμενοι στις γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου που έχουν αποκτήσει.

Οι μαθητές γνωρίζουν το αγγλικό αλφάβητο και διαβάζουν με σιγουριά λέξεις που αποτελούνται από 1-2 συλλαβές.

Μην διστάζετε!Δοκιμάστε να μάθετε Αγγλικά με έναν μητρικό ομιλητή.

Οι δασκάλοι μας θα ταιριάξουν με το παιδί σας, θα δοκιμάσουν το τρέχον επίπεδο αγγλικών τους και θα τους εμπνεύσουν να μάθουν τη γλώσσα!
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.