Πίσω στα Προγράμματα
cube image

Pre-K

Pre-K

Το επίπεδο 0 (PRE-K) έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών. Με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν το αγγλικό αλφάβητο, κατανοούν τις απλές οδηγίες ενός δασκάλου, τραγουδούν, παίζουν γλωσσικά παιχνίδια ενώ παράλληλα αφομοιώνουν βασικές λέξεις και φράσεις.

cube image
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική

Μέχρι το τέλος του επιπέδου 0 (PRE-K) το παιδί σας θα μπορεί να:

 • συστήνεται
 • συστήνει ανθρώπους μεταξύ τους
 • ονοματίζει χρώματα των τριγύρω αντικειμένων
 • ονοματίζει αντικείμενα που υπάρχουν τριγύρω (έπιπλα, παιχνίδια, φρούτα, σχήματα, ζώα, ρούχα)
 • ονοματίζει μέρη του σώματος
 • ονοματίζει ορισμένα επαγγέλματα
 • μιλάει για προσωπικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας το "I've got"
 • μιλάει για προτιμήσεις και ικανότητες φτιάχνοντας προτάσεις με τα "I like" και "I can"
 • μιλάει για συναισθήματα
 • μετράει από το 0 έως το 10
 • να περιγράψει που είναι ένα αντικείμενο, χρησιμοποιώντας τις προθέσεις "in, on under"

Οι μαθητές αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • χρώματα
 • έπιπλα
 • παιχνίδια
 • ρούχα
 • φρούτα
 • ζώα
 • σχήματα
 • μέρη του σώματος
 • επαγγέλματα
 • αισθήματα
 • οικιακά σκεύη
 • φαγητό

Η γραμματική επιπέδου PRE-K περιλαμβάνει τους ακόλουθους ορισμούς και δομές:

 • It's (είναι)
 • It's (a / an) (Είναι ένας/μία/ένα)
 • It's my (Είναι ο δικός μου/η δική μου/το δικό μου)
 • I like (μου αρέσει)
 • I can (μπορώ)
 • I've got / haven't got, She's got, He's got (Εγώ έχω/ δεν έχω, Αυτός/ Αυτή έχει)
 • I'm, He's, She's, They're (Εγώ είμαι, Αυτός/ Αυτή/ Αυτοί Είναι)
 • προθέσεις που δηλώνουν τόπο (on, in, under)
 • σύνδεσμος "and"
 • προθέση "for"

Μην διστάζετε!Δοκιμάστε να μάθετε Αγγλικά με έναν μητρικό ομιλητή.

Οι δασκάλοι μας θα ταιριάξουν με το παιδί σας, θα δοκιμάσουν το τρέχον επίπεδο αγγλικών τους και θα τους εμπνεύσουν να μάθουν τη γλώσσα!
main image