Πίσω στα Προγράμματα
cube image

Pre-K

Pre-K

Το επίπεδο 0 (PRE-K) έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών. Με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν το αγγλικό αλφάβητο, κατανοούν τις απλές οδηγίες ενός δασκάλου, τραγουδούν, παίζουν γλωσσικά παιχνίδια ενώ παράλληλα αφομοιώνουν βασικές λέξεις και φράσεις.

cube image
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική

Μέχρι το τέλος του επιπέδου 0 (PRE-K) το παιδί σας θα μπορεί να:

 • συστήνεται
 • συστήνει ανθρώπους μεταξύ τους
 • ονοματίζει χρώματα των τριγύρω αντικειμένων
 • ονοματίζει αντικείμενα που υπάρχουν τριγύρω (έπιπλα, παιχνίδια, φρούτα, σχήματα, ζώα, ρούχα)
 • ονοματίζει μέρη του σώματος
 • ονοματίζει ορισμένα επαγγέλματα
 • μιλάει για προσωπικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας το "I've got"
 • μιλάει για προτιμήσεις και ικανότητες φτιάχνοντας προτάσεις με τα "I like" και "I can"
 • μιλάει για συναισθήματα
 • μετράει από το 0 έως το 10
 • να περιγράψει που είναι ένα αντικείμενο, χρησιμοποιώντας τις προθέσεις "in, on under"

Οι μαθητές αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • χρώματα
 • έπιπλα
 • παιχνίδια
 • ρούχα
 • φρούτα
 • ζώα
 • σχήματα
 • μέρη του σώματος
 • επαγγέλματα
 • αισθήματα
 • οικιακά σκεύη
 • φαγητό

Η γραμματική επιπέδου PRE-K περιλαμβάνει τους ακόλουθους ορισμούς και δομές:

 • It's (είναι)
 • It's (a / an) (Είναι ένας/μία/ένα)
 • It's my (Είναι ο δικός μου/η δική μου/το δικό μου)
 • I like (μου αρέσει)
 • I can (μπορώ)
 • I've got / haven't got, She's got, He's got (Εγώ έχω/ δεν έχω, Αυτός/ Αυτή έχει)
 • I'm, He's, She's, They're (Εγώ είμαι, Αυτός/ Αυτή/ Αυτοί Είναι)
 • προθέσεις που δηλώνουν τόπο (on, in, under)
 • σύνδεσμος "and"
 • προθέση "for"

Μην διστάζετε!Δοκιμάστε να μάθετε Αγγλικά με έναν μητρικό ομιλητή.

Οι δασκάλοι μας θα ταιριάξουν με το παιδί σας, θα δοκιμάσουν το τρέχον επίπεδο αγγλικών τους και θα τους εμπνεύσουν να μάθουν τη γλώσσα!
main image
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
Accept all cookies if you want to get the most out of our website, only necessary or .

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.