Πίσω στα Προγράμματα
cube image

Juniors

Επίπεδο 1

Το επίπεδο 1 (Juniors) του προγράμματος Novakid έχει σχεδιαστεί για παιδιά από 6 έως 7 ετών. Με διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο οι μαθητές εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιό τους και τελειοποιούν βασικές γραμματικές δομές. Αρχίζουν να διαβάζουν στα αγγλικά, κατανοούν ερωτήσεις που τους απευθύνονται.

cube image
Δεξιότητες επικοινωνίας
Λεξιλόγιο
Γραμματική
Κατανόηση προφορικού λόγου
Ανάγνωση

Μέχρι το τέλος του επιπέδου 1 (Juniors) οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

 • έχουν μια απλή συζήτηση: να πουν το όνομα και την ηλικία τους, να απαντήσουν στην ερώτηση "How are you?"
 • μιλούν για την οικογένειά τους, παιχνίδια και αντικείμενα στην μαθήματα
 • περιγράφουν την εμφάνιση και τα ρούχα τους
 • λένε τι υπάρχει στο δωμάτιό τους
 • μιλούν για τις προτιμήσεις τους
 • λένε την τοποθεσία των αντικειμένων
 • μιλούν για όσα μπορούν και όσα δεν μπορούν να κάνουν
 • λένε την ώρα
 • μετράνε ως το 20

Οι μαθητές αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • μαθήματα
 • μέρη του προσώπου
 • συναισθήματα
 • οικιακά σκεύη
 • μέλη της οικογένειας
 • αριθμοί
 • φαγητό
 • χρώματα
 • έπιπλα
 • ρήματα δράσης
 • εποχές
 • παιχνίδια
 • ημέρες της εβδομάδας
 • ρούχα

Η γραμματική επιπέδου 1 (Juniors) περιλαμβάνει τους ακόλουθους ορισμούς και συντάξεις:

 • this / that / these / those
 • there is / there are
 • I am / you are / he is / she is / it is / etc.
 • possessive forms (This is Bill's cup, This is Ann's watch)
 • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like and don't like
 • there is / there are
 • can / can't
 • χρήση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων για ονόματα ατόμων, ημέρες της εβδομάδας, στην αρχή της πρότασης

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ομιλία του δασκάλου βασιζόμενοι στις γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου που έχουν αποκτήσει.

Οι μαθητές γνωρίζουν το αγγλικό αλφάβητο και διαβάζουν με σιγουριά λέξεις που αποτελούνται από 1-2 συλλαβές.

Μην διστάζετε!Δοκιμάστε να μάθετε Αγγλικά με έναν μητρικό ομιλητή.

Οι δασκάλοι μας θα ταιριάξουν με το παιδί σας, θα δοκιμάσουν το τρέχον επίπεδο αγγλικών τους και θα τους εμπνεύσουν να μάθουν τη γλώσσα!
main image
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
Accept all cookies if you want to get the most out of our website, only necessary or .

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.