Αγγλικά για παιδιά 11-12 ετών

Τα αγγλικά για παιδιά της Ε’ και της Στ’ μαθήματας του Novakid είναι μια μοναδική ευκαιρία για αυτά να μάθουν σχετικά με τον κόσμο γύρω τους μέσω της γλώσσας που μελετούν και να αναζητήσουν ανεξάρτητα απαντήσεις σε ερωτήσεις που τους απασχολούν.

big circle
small circle
small circle

Διττή φύση

Εκτός όλων των θετικών πτυχών, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως από ψυχολογικής άποψης, αυτή η ηλικία χαρακτηρίζεται από διττότητα που συνδέεται με την αναζήτηση του εαυτού μας.

Τα αγγλικά θα αφυπνίσουν την επιθυμία για μάθηση εάν η βάση για αυτό το κίνητρο μάθησης είναι το ενδιαφέρον τόσο για το περιεχόμενο όσο και για την ίδια τη διαδικασία.

slide main image

Τα αγγλικά θα αφυπνίσουν την επιθυμία για μάθηση εάν η βάση για αυτό το κίνητρο μάθησης είναι το ενδιαφέρον τόσο για το περιεχόμενο όσο και για την ίδια τη διαδικασία.

Το πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 11-12 ετών του Novakid περιλαμβάνει:

  • Συναρπαστικό υλικό κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών που ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Τα θέματα που μελετούνται στην μαθήματα διεγείρουν την περιέργεια, προωθούν την ανάπτυξη της νοημοσύνης και διεγείρουν το ενδιαφέρον για την διαδικασία εκμάθησης.
  • Ποικίλες και ιδιαίτερα οπτικές δραστηριότητες και θέματα που συνεισφέρουν γενικότερα στην διανοητική ανάπτυξη και βοηθάνε στην μετάβαση του μαθητή στη γλωσσική επάρκεια υψηλού επιπέδου.
  • Εις βάθος γνώση της γραμματικής.
  • Εμβάθυνση των μαθητών σε συζητήσεις σχετικά με προβλήματα που τους απασχολούν, παρακινούμενοι και υποστηριζόμενοι διαβάζοντας κείμενα που δημιουργούν προβληματισμούς.
compass icon

Η θέληση και η απροθυμία εκμάθησης από μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ συνδέεται άμεσα με τα συναισθήματα που δημιουργεί αυτή η διαδικασία. Τα παιδιά μπορούν κυριολεκτικά να μεταβούν από το ένα άκρο στο άλλο: η επιτυχία θα φέρει συναισθηματική αναζωογόνηση και επιθυμία να μάθουν άμεσα τα πάντα, ενώ η αποτυχία θα προκαλέσει μία τάση άμεσης παραίτησης.

Ξεχωριστή Μορφή Μαθημάτων

Το ενδιαφέρον είναι η βάση της παρακίνησης αυτή τη φορά. Το περιεχόμενο και η διαδικασία της εκμάθησης του Novakid είναι διασκεδαστικά για τα παιδιά μας. Το πρόγραμμα για παιδιά 11 και 12 ετών τους επιτρέπει να επικοινωνούν ελεύθερα σχετικά με σχολικά μαθήματα στα αγγλικά. Τα Μαθηματικά ή η Γεωγραφία δεν φαίνονται πλέον βαρετά καθώς η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα CLIL. Χάρη σε αυτό, οι δυνατότητες του παιδιού να γνωρίσει τον κόσμο αυξάνονται μέσω της εκμάθησης της γλώσσας.

Ξεχωριστή Μορφή Μαθημάτων

Ξεχωριστή Μορφή Μαθημάτων

Ο παράγοντας επιτυχίας είναι το παν

Το πρόγραμμα αγγλικών για μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού του Novakid είναι προσεχτικά σχεδιασμένο και μελετημένο για να εξασφαλίσει πως μέσω μια διασκεδαστικής και φυσιολογικής συζήτησης σχετικά με ενδιαφέροντα θέματα, το παιδί μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο αγγλικών του, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει τους ορίζοντές του. Το καλύτερο μέτρο της επιτυχίας τους είναι η επιτυχία στις εξετάσεις επιπέδου A2 (YLE Flyers – Speaking, Listening, Reading).

Ο παράγοντας επιτυχίας είναι το παν

Ο παράγοντας επιτυχίας είναι το παν

Εγγραφείτε για ένα δοκιμαστικό μάθημα τώρα! Είναι δωρεάν!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Σε ένα δοκιμαστικό μάθημα, το παιδί σας θα συναντήσει έναν δάσκαλο,
θα εξασκήσει κάποια αγγλικά και θα μάθει νέες φράσεις.
Εν τω μεταξύ θα δοκιμάσουμε το επίπεδό τους
και θα δώσουμε προτάσεις για περαιτέρω μάθηση!
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
Accept all cookies if you want to get the most out of our website, only necessary or .

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.