Αγγλικά για παιδιά 10-11 ετών

Αυτή η ηλικία είναι σημαντική για τη σωματική και διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συγκεκριμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός παιδιού του δημοτικού ηλικίας 10-11 ετών, μας βοήθησε στη σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος κατάλληλο για αυτήν την ηλικία.

Πώς διδάσκουμε;
big circle
small circle
small circle

Ηλικιακό όριο

Γενικότερα, παιδιά αυτής της ηλικίας είναι στην Δ’ ή Ε’ δημοτικού. Αυτό σημαίνει πως σταδιακά ξεκινούν πλέον την προετοιμασία τους για το Γυμνάσιο. Αυτό έχει μια τεράστια επίδραση στην αυτοσυνείδηση, στη συμπεριφορά και στη στάση τους απέναντι στη μάθηση.
Βιολογικά, αυτή η ηλικία είναι επίσης το τελευταίο σκαλοπάτι πριν την εφηβεία – ένα νέο επίπεδο ανάπτυξης με πολλές αλλαγές των γνωστικών και ψυχολογικών διαδικασιών τους.

Μέχρι την ηλικία των 10-11 ετών, τα παιδιά ήδη καταλαβαίνουν πώς να μάθουν και τι θέλουν να μάθουν. Ωστόσο, παρακινούνται κυρίως από την περιέργεια και την διασκεδαστική εμπειρία που φέρει η απόκτηση της γνώσης.

slide main image

Μέχρι την ηλικία των 10-11 ετών, τα παιδιά ήδη καταλαβαίνουν πώς να μάθουν και τι θέλουν να μάθουν. Ωστόσο, παρακινούνται κυρίως από την περιέργεια και την διασκεδαστική εμπειρία που φέρει η απόκτηση της γνώσης.

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά παιδιών 10-11 ετών

  • Δείχνουν έντονο ενθουσιασμό προς τη μάθηση, αλλά τους αρέσει να παίζουν ακόμα παιχνίδια.
  • Η ακούσια μνήμη αντικαθίσταται από την εκούσια μνήμη. Τα παιδιά μπορούν πλέον να συγκεντρώνονται για περισσότερη ώρα.
  • Ένα παιδί ξεκινάει να μελετάει ανεξάρτητα, χωρίς την καθοδήγηση του παιδαγωγού. Μπορούν εύκολα να εκτελέσουν κάποια εργασία.
  • Αναπτύσσεται ο αναστοχασμός τους – ακόμα και τόσο μικρά παιδιά μπορούν να βασίζονται σε προγενέστερες εμπειρίες τους και να διαχειρίζονται τις ενέργειες και τη συμπεριφορά τους.
compass icon

Το πρόγραμμα Movers του Novakid είναι μια σειρά από διασκεδαστικά και διαφωτιστικά μαθήματα. Κατά τη διάρκειά τους, οι μαθητές βελτιώνουν όχι μόνο τις γραμματικές και λεξιλογικές τους ικανότητες αλλά μελετούν επίσης νέες πληροφορίες και σχολικά μαθήματα στα αγγλικά.

Ειδική μορφή μαθημάτων

Το πρόγραμμα του Novakid για παιδιά ηλικίας 10-11 ετών λαμβάνει υπόψη όλες τις ψυχοσωματικές ιδιαιτερότητες της ηλικίας. Τα σχέδια μαθήματός μας ενσωματώνουν διαισθητικές γνωστικές τεχνικές για τη διδασκαλία γραμματικών δομών και λεξικών μονάδων. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών συνδέσεων. Χρησιμοποιούν αγγλικά όχι ως αποτέλεσμα διδασκαλίας αλλά ως εργαλείο για περαιτέρω μάθηση και επικοινωνία. Κάνουμε τα πάντα για να υποστηρίξουμε τους μαθητές και να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή τους.

Ειδική μορφή μαθημάτων

Ειδική μορφή μαθημάτων

Το αποτέλεσμα στον πυρήνα

Κατά συνέπεια, το παιδί μαθαίνει τη γραμματική και το λεξιλόγιο που απαιτείται από διεθνή πρότυπα. Μπορούν να επικοινωνούν και να μιλάνε σχετικά με ενδιαφέροντα θέματα για αυτά. Στο τέλος της σειράς μαθημάτων, τα παιδιά ηλικίας 10-11 ετών είναι έτοιμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Cambridge level A1 Movers (YLE ), (Speaking, Listening, Reading).

Το αποτέλεσμα στον πυρήνα

Το αποτέλεσμα στον πυρήνα

Εγγραφείτε για ένα δοκιμαστικό μάθημα τώρα! Είναι δωρεάν!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Σε ένα δοκιμαστικό μάθημα, το παιδί σας θα συναντήσει έναν δάσκαλο,
θα εξασκήσει κάποια αγγλικά και θα μάθει νέες φράσεις.
Εν τω μεταξύ θα δοκιμάσουμε το επίπεδό τους
και θα δώσουμε προτάσεις για περαιτέρω μάθηση!